Æresmedlemmer

Æresmedlemmer i NKL Bergen:
Erna Schrøder 1959 †
Finn Andersen 1979 †
Arne Bertelsen 1984 †
Vincent Esnault 1992 †
Martha Offerdal 1992 †
Aksel Schrøder 1995 †
Ove Hestad 2005
Ottar Liseth 2009
Håkon Reigstad 2009
Eva Danielsen 2010
Tormod Høvik 2010 †
Normann Lillebø 2013
John Barmen 2013
Gunnar Nagell Dahl 2019 †

Erna Schrøder, var ikke kjøkkensjef utdannet og var aldri med i BKM`s styre. Like fult var hun en av bærekreftene i det lokale lauget. Hun var Fruen på Grand og Bellevue restauranter som huset mangt et kongebesøk i Bergen. Hun var i bransjen frem til 1964.