Historie

 

BKM`s Historie

Bergen Kokkenes Mesterlaug Stiftet 15. februar 1955 på Restaurant Bellevue.
Etter initiativ fra Erna Schrøder, Reidar Andersen (NKL) og Holm Andersen

Kjøkkensjef Per Nicolaysen var laugets første Oldermann, senere har Finn Andersen, Erling Grindstein, Vincent Esnault, Arne Bertelsen, Finn Dreyer, Gunter Erlbeck, Martha Offerdal, Normann Lillebø, Bjørn-Åge Dyrnes, Trond Høllre, Gunnar Nagel Dahl, Håkon Reigstad, Fredrik Hald, Pål Jetmundsen, Thorbjørn Thorsen, Eva Danielsen og nåværende Oldermann Frode Jensen ledet lauget sikkert og med stødige hender gjennom vår 63 årige historie.

Æresmedlemmer i BKM pr dato:
Erna Schrøder 1959 †
Finn Andersen 1979 †
Arne Bertelsen 1984 †
Vincent Esnault 1992 †
Martha Offerdal 1992 †
Aksel Schrøder 1995 †
Ove Hestad 2005
Ottar Liseth 2009
Håkon Reigstad 2009
Eva Danielsen 2010
Tormod Høvik 2010 †
Normann Lillebø 2013
John Barmen 2013

Erna Schrøder, var ikke kjøkkensjef utdannet og var aldri med i BKM`s styre. Like fult var hun en av bærekreftene i det lokale lauget. Hun var Fruen på Grand og Bellevue restauranter som huset mangt et kongebesøk i Bergen. Hun var i bransjen frem til 1964.

Cordon Rouge:
Arne Bertelsen, 1981
Gunnar Nagell Dahl, 2005
Håkon Reigstad, 2007
Æresmedlem i NKL:
Arne Bertelsen, 2003
Æresmedlem i NKF:
Arne Bertelsen, 1993
NKF`s styre:
Per Nicolaysen †
Arne Bertelsen
Håkon Reigstad 2003-2009
Landsformenn i NKL fra BKM:
Per Nicolaysen 1961-1965
Håkon Reigstad 2005-2009
Medlemmer i landsstyret fra BKM:
Per Nicolaysen
Arne Bertelsen
Martha Offerdal
Bjørn-Åge Dyrnes
Bente R. Dahlslett
Gunnar Nagell Dahl
Håkon Reigstad
Pål Jetmundsen
Vara fra BKM: Eva Danielsen

Eva danielsen er medlem i Valgkomiteen 2021-

WACS medlem i Education commitee fra BKM:
Eva Danielsen 2008-

BKM var moderlaug til Sogn og Fjordane som ble stiftet som underlaug i 1977 og ble eget laug i 1985. Underlauget i Hallingdal ble opprettet i 1978 og det opphørte i 1985.

Årets Oldermann og utmerkelser:
Gunnar Nagell Dahl, 1996
Håkon Reigstad, 2001
Eva Danielsen, 2011
Årets Kjøkkensjef:
Fredrik Hald, 2001
Hanne Frosta, 2005
Endre L. Olsen, 2006
Trude Norevik 2013
Landsmøter i Bergen: 1959,1965, 1999
Rep.møter i Bergen: 1980, 1988
Andrè Engh`s Gullnål:
Arne Bertelsen 1987
Martha Offerdal 1994 †
Håkon Reigstad 2010
Årets fårete laug 2001, 2009, 2010

Ellers har BKM har utgitt over KOM forlag: Matgleder fra Hordaland. I 1961 ble den første hele oksen tredd på et spyd og grillet. Det skjedde på Koengen i Bergen og det var lauget som stod bak. Siden har BKM mettet mange munner ute på byen. I 1996 ble det servert 20.000 porsjoner Bacalao under Hansadagene. Det hører med til denne historien at Lofotkokkene var gode medhjelpere på dette arrangementet. Da Bergen var vertskap for NATO konferansen i 1997 gjestet Janiver Solana og hans menn byen. Han hadde et ønske og det var å bli fotografert sammen med kokkene. Det bildet henger på veggen i mange Bergenske kokkehjem i dag. BKM har også stått for matserveringen til over 10.00 personer i byens storstue under Grand Prix i 1986. Et utall arrangementer i Haakonshallen når Bergen Kommune eller andre store organisasjoner holder sine jubileer. Norwegian Travel WorkShop 1996. Kulturby året 2000 stod BKM for utdeling av smaksprøver av Bergenske retter til 27.000 Bergensere. BKM har i en lang årrekke vært en fast samarbeidspartner til Bergen kommune. BKM har reist gjennom mange av de Europeiske land som har Hansabyer og representert Norsk mat.

KM Sørlandet og BKM har lange reisetradisjoner bak seg. Vi er utrolig gode til å reise på tur sammen. De berømte bussturene til BKM er viden kjent. Turene er med på å styrke våre sosiale og faglige bånd til hverandre. WACS kongresser har siden Stavanger 1994 vært besøkt av mange Bergensere. Ofte har Bergens delegasjonen vært den største (Norske) på arrangementet.
Hvert år arrangerer sittende styre en blåtur for alle seniorkokker og æresmedlemmer. Familie arrangementet er juletrefesten vår. Den er åpen for alle som er i familie med et BKM medlem.

Satser på de unge: Et av dagens ”flaggskip” i BKM er Norges største lærlingekonkurranse og landets nest største fagmesse A La Carte. Bergen er også vertskap for den nasjonale konkurransen Årets Sjømatkokk som går av stabelen annenhvert år.
Hver høst deles det ut fagbrev til de nyutdannete i ærverdige omgivelser under en høytidelig seremoni i Haakonshallen.
BKM har også et meget god samarbeid med skolene i regionen og med Ungt Entreprenørskap Hordaland.
BKM har 24 medlemmer med godkjent dommer utdanning.
25 år i BKM: 39 nålevende medlemmer har mer enn 25 år i BKM.

Medlemmer som har vært/er på Landslaget fra BKM:

-Øyvind Vestrheim
-Geir Skeie
-Ørjan Johannessen
-Adam Schive Bjerck
-Kåre Andre Hjartholm
-Fillip Klæboe Berg (Juniorlandslaget)

Årets kokk og Norsk deltager i Lyon:

Ørjan Johannessen

BKM arrangerte Nordisk Kongress og NM i Kokkekunst i 2011 og NM i kokkekunst i 2017