Om oss

NKL Bergen`s Historie

Bergen Kokkenes Mesterlaug Stiftet 15. februar 1955 på Restaurant Bellevue.
Etter initiativ fra Erna Schrøder, Reidar Andersen (NKL) og Holm Andersen

Kjøkkensjef Per Nicolaysen var laugets første Oldermann, senere har Finn Andersen, Erling Grindstein, Vincent Esnault, Arne Bertelsen, Finn Dreyer, Gunter Erlbeck, Martha Offerdal, Normann Lillebø, Bjørn-Åge Dyrnes, Trond Høllre, Gunnar Nagel Dahl, Håkon Reigstad, Fredrik Hald, Pål Jetmundsen, Thorbjørn Thorsen, Eva Danielsen, Frode Jensen og sist nåværende styreleder Steffen Romerheim ledet lauget sikkert og med stødige hender.

Æresmedlemmer i NKL Bergen pr dato:
Erna Schrøder 1959 †
Finn Andersen 1979 †
Arne Bertelsen 1984
Vincent Esnault 1992 †
Martha Offerdal 1992 †
Aksel Schrøder 1995 †
Ove Hestad 2005
Ottar Liseth 2009
Håkon Reigstad 2009
Eva Danielsen 2010
Tormod Høvik 2010 †
Normann Lillebø 2013
John Barmen 2013

Erna Schrøder, var ikke kjøkkensjef utdannet og var aldri med i BKM`s styre. Like fult var hun en av bærekreftene i det lokale lauget. Hun var Fruen på Grand og Bellevue restauranter som huset mangt et kongebesøk i Bergen. Hun var i bransjen frem til 1964.

Cordon Rouge:
Arne Bertelsen, 1981
Gunnar Nagell Dahl, 2005
Håkon Reigstad, 2007
Æresmedlem i NKL:
Arne Bertelsen, 2003
Æresmedlem i NKF:
Arne Bertelsen, 1993
NKF`s styre:
Per Nicolaysen †
Arne Bertelsen
Håkon Reigstad 2003-2009
Landsformenn i NKL fra BKM:
Per Nicolaysen 1961-1965
Håkon Reigstad 2005-2009
Medlemmer i landsstyret fra NKL Bergen:
Per Nicolaysen
Arne Bertelsen
Martha Offerdal
Bjørn-Åge Dyrnes
Bente R. Dahlslett
Gunnar Nagell Dahl
Håkon Reigstad
Pål Jetmundsen
Vara fra BKM: Eva Danielsen

WACS medlem i Education commitee fra NKL Bergen:
Eva Danielsen 2008-

BKM var moderlaug til Sogn og Fjordane som ble stiftet som underlaug i 1977 og ble eget laug i 1985. Underlauget i Hallingdal ble opprettet i 1978 og det opphørte i 1985.

Årets Oldermann og utmerkelser:
Gunnar Nagell Dahl, 1996
Håkon Reigstad, 2001
Eva Danielsen, 2011
Årets Kjøkkensjef:
Fredrik Hald, 2001
Hanne Frosta, 2005
Endre L. Olsen, 2006
Trude Norevik 2013
Landsmøter i Bergen: 1959,1965, 1999, 2018
Rep.møter i Bergen: 1980, 1988
Andrè Engh`s Gullnål:
Arne Bertelsen 1987
Martha Offerdal 1994 †
Håkon Reigstad 2010
Årets fårete laug: 2001, 2009, 2010

Ellers har BKM har utgitt over KOM forlag: Matgleder fra Hordaland. I 1961 ble den første hele oksen tredd på et spyd og grillet. Det skjedde på Koengen i Bergen og det var lauget som stod bak. Siden har BKM mettet mange munner ute på byen. I 1996 ble det servert 20.000 porsjoner Bacalao under Hansadagene. Det hører med til denne historien at Lofotkokkene var gode medhjelpere på dette arrangementet. Da Bergen var vertskap for NATO konferansen i 1997 gjestet Janiver Solana og hans menn byen. Han hadde et ønske og det var å bli fotografert sammen med kokkene. Det bildet henger på veggen i mange Bergenske kokkehjem i dag. BKM har også stått for matserveringen til over 10.00 personer i byens storstue under Grand Prix i 1986. Et utall arrangementer i Haakonshallen når Bergen Kommune eller andre store organisasjoner holder sine jubileer. Norwegian Travel WorkShop 1996. Kulturby året 2000 stod BKM for utdeling av smaksprøver av Bergenske retter til 27.000 Bergensere. BKM har i en lang årrekke vært en fast samarbeidspartner til Bergen kommune. BKM har reist gjennom mange av de Europeiske land som har Hansabyer og representert Norsk mat.

KM Sørlandet og BKM har lange reisetradisjoner bak seg. Vi er utrolig gode til å reise på tur sammen. De berømte bussturene til BKM er viden kjent. Turene er med på å styrke våre sosiale og faglige bånd til hverandre. WACS kongresser har siden Stavanger 1994 vært besøkt av mange Bergensere. Ofte har Bergens delegasjonen vært den største (Norske) på arrangementet.
Hvert år arrangerer sittende styre en blåtur for alle seniorkokker og æresmedlemmer. Familie arrangementet er juletrefesten vår. Den er åpen for alle som er i familie med et BKM medlem.

Satser på de unge: Et av dagens ”flaggskip” i BKM er Norges største lærlingekonkurranse og landets nest største fagmesse A La Carte. Bergen er også vertskap for den nasjonale konkurransen Årets Sjømatkokk som går av stabelen annenhvert år.
Hver høst deles det ut fagbrev til de nyutdannete i ærverdige omgivelser under en høytidelig seremoni i Haakonshallen.
BKM har også et meget god samarbeid med skolene i regionen og med Ungt Entreprenørskap Hordaland.
BKM har 24 medlemmer med godkjent dommer utdanning.
25 år i BKM: 39 nålevende medlemmer har mer enn 25 år i BKM.

Medlemmer som har vært/er på Landslaget fra NKL Bergen:

-Øyvind Vestrheim
-Geir Skeie
-Ørjan Johannessen
-Adam Schive Bjerck
-Kåre Andre Hjartholm
-Fillip Klæboe Berg (Juniorlandslaget)

Årets kokk og Norsk deltager i Lyon:

Ørjan Johannessen

BKM arrangerte Nordisk Kongress og NM i Kokkekunst i 2011 og NM i kokkekunst i 2017

 

Hva driver vi med i BKM?

Hva driver vi med i BKM?

Er det noe av dette du har lyst til å engasjere deg i? Ta kontakt med styret 🙂

Vi arrangerer:

 • Landets største lærlingekonkurranse
 • Årets sjømat kokk
 • Det norske måltid
 • Smakens uke
 • Fårikål arrangementer
 • Seniortur
 • Juletrefest for hele familien
 • Årsmøte
 • Utdanningsstipend
 • Medlemmer til nasjonale, nordiske og internasjonale komiteer og styrer.
 • Fagmessen A la Carte
 • Straume grillingen
 • Felles reiser til landsmøter, nordisk og WACS kongresser
 • Reiser til OL, Bocuse dO`r og andre internasjonale mesterskap
 • Nominasjoner til senior, junior landslag samt Årets Kjøkkensjef og andre nasjonale priser.
 • I 2011 arrangerte vi NM kokk og Nordisk kongress
 • Nasjonale rekrutteringstiltak
 • Dommer utdanning
 • Deltagelse på Bergen Matfest
 • Utdeling av fagbrev til nyutdannede kokker
 • Organisering av ordinære medlemsmøter
 • Ved siden av dette kommer de nasjonale arrangementer som vi må på ta oss gjennom NKL.

 

Vi dekker til fest

Dette er et nasjonalt løft for å bedre rekrutteringen til RM-fagene og sikre tilgangen på elever og arbeidskraft for vår næring inn i fremtiden.

Prosjektet startet i Sør-Trøndelag ved Strinda videregående skole og har senere blitt overført til flere fylker. Økningen i søker tallene har vært på hele 27 % i Sør-Trøndelag som har holdt på lengst.
NKL står nå sammen med sine samarbeidspartnere med et ønske om å gjennomføre prosjektet over hele landet.
 

Legater og stipender

Stipender og legater

Oversikt over legater og stipender som kan søkes

H.R. Larsens legat

http://www.legatsiden.no/innhold/visettlegat.php?id=2802

http://www.nhoreiseliv.no/nyheter/hans-r-larsens-legat-soeknadsfrist-1-september-article2686-641.html

Paul Schaltenbrands legat

http://www.legatsiden.no/innhold/visettlegat.php?id=3445

http://www.nhoreiseliv.no/stipender-og-legater/category581.html

Bergen Næringsråd Reisestipendium av Søren Falch’s Fond

http://www.legatsiden.no/innhold/visettlegat.php?id=3884

Konsul Dan Huuns Fond. Til utdannelse for håndverk eller industri når søkeren er ubemidlet eller utviser usedvanlig dyktighet så vel under læretid eller som elev ved fagskoler. Til utdeling 1 porsjon á kr. 4000. Søknad med attester og skolevitnesbyrd sendes til Bergen Næringsråd innen 25. oktober i det året det søkes for.

Bergens Læregutthjems Fond

http://www.legatsiden.no/innhold/visettlegat.php?id=3117

Besiktigelsesmann P.B. Larsens legat.

http://www.utdanningsmagasinet.no/Legathaandboken/Geografisk-begrensede/Hordaland/Bergen-Naeringsraads-stipend

Erik Schau-Larsens Minnefond

http://www.utdanningsmagasinet.no/Legathaandboken/Fagorientert/Naeringsliv/Erik-Schau-Larsens-Minnefond

Norsk kulturråds støtte.

HVA KAN FÅ TILSKUDD? Norsk kulturråd ønsker å stimulere til nyskapende kunst- og kulturaktivitet og kulturvern og konsentrere midlene om tiltak som ellers faller utenfor ordinære støtteordninger lokalt eller sentralt. Rådet fordeler midlene ut fra faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med Kulturfondets formål. Rådet legger også vekt på at tiltaket har overføringsverdi for andre deler av landet. Prosjekter som bidrar til å realisere kulturelt og kunstnerisk mangfold blir prioritert. Norsk kulturråd er interessert i å høre om nye ideer og utkast til uprøvde prosjekter på kulturområdet. Man må søke før tiltaket er i gang.

http://www.kulturrad.no/soke_stotte/

Otto Ramsbacker legat

http://www.nkl.no/index.cfm?id=291552