Tilbake
  1. Da er årsmøtet for driftsåret 2022 gjennomført og det er valgt nytt styre for 2023.
  • Det nye styret er

Styreleder Bjørn Erik Vangen
Nestleder   Inge Johnsen
Styremedlem Veronica Antonsen
Styremedlem Espen Aunaas
Styremedlem Cathrine Nilsen
Styremedlem Gry Merete Aasen
Styremedlem Bjørn Høyem

Young Chef Representant

­Simen Lund