Nytt styre i NKL Bergen, årsmøte 2024

Tilbake

10.02.2024 Avholdt NKL Bergen sitt årsmøte, her ble det blant annet valgt nytt styre for foreningen

Det nye styre i NKL Bergen er som følger:

Styreleder: Kent Eivind Vorland

Nestleder: Håkon Reigstad

Styremedlem: Bente M. Røskeland Dahlslett

Styremedlem: Gunnar Helgeland

Styremedlem: Geir Ingebrigtsen

Styremedlem: Annicke Økland

Styremedlem: Reidun Vågenes Aase