Faglig utvalg

Tilbake

NKLs faglige utvalgs mandat ble utarbeidet våren 2023, etter vedtak på siste landsmøte og vedtatt av NKLs Landsstyre i sak 62/2023.

Les mer her Mandat faglig utvalg NKL