kontakt

Oldermann: Johan Nicolaisen johan.nicolaisen@stayon.no
Viseoldermann: Roy Vedlog roy.vedlog@nortura.no
Skriver: Alf Holkestad al-holk@online.no
Skattmester: Lars Helge Hanssen larshartman@netcom.no
Styremedlem: Mindor Klauset mindkla@online.no
Styremedlem: Jørgen Ove Hellevik ov-hell@online.no
Vara: Torunn Risnes kantine.ikornnes@ekornes.no
Vara: Klaus Th Petersen klaus.th@mimer.no