Historie

Østfold Kokkenes Mesterlaug

Stiftet 26. Januar 1977 Sarpsborg.

 

 Foreningens første styre besto av.

 

Oldermann      Petter Jakobsen

Skattmester     Martin Freiberger

Skriver            Ketil Johannessen

Styremedlem  Albrigt Albrigtsen

Styremedlem  Josef Schreiner

 

Styrerepresentant Laugets venner

 

 

Året 1978 ble vi tatt opp til N.K.Ls medlemskap, som landets siste fylke.

I året 1981 endret Ø.K.M til   Kokkenes Mesterlaug Østfold.

Laugsvenner ble stiftet i 1982.

Første kvinlige medlem  kom i 1983             Nancy Rasmussen.

Juniorlaug ble stiftet i 1986 – 1988   avviklet p.g.a. liten interesse.

10 års jubileum arrangert i Festiviteten, Sarpsborg.

20 års jubileum arrangert på Hotell City, Fredrikstad.

30 års jubileum arrangert i Halden Club, Halden.

1984 deltok Siegfried Thallinger, Martin Freiberger og Josef Schreiner på det Norske OL-Landslaget

1988 deltok Siegfried Thallinger på det Norske landslaget som deltok under IKA / HOGA Frankfurt.

Det Norske laget tok hjem en fin 3dje plass.

Lokale medlemmer som har vært i landstyret.

Reidar Solberg           varamedlem                1981 – 1986 (m/møterett)

Petter Jakobsen          styremedlem               1993 …

Jon E. Henriksen        desisor

K.M.Ø. ble valgt til N.K.Ls valgkomite i 1993. Med følgende medlemmer

Reidar Solberg

Finn Arntzen

Petter Jakobsen

 

I senere tid har Espen Wasenius vært i N.K.Ls valgkomite.

N.K.Ls Landsmøte / rep.skaps møter.

 

K.M.Ø. arrangerte rep.skaps møte,    Fredrikstad, 1982

K.M.Ø. arrangerte landsmøte,           Sarpsborg,   2001

 

K.M.Ø. har ikke hatt ”moderlaug ” men oppsto som et selvstendig laug fra oppstart.

Lauget hadde dog 2 faddere deriblandt Folke Sundquist.

 

I 2018 endret «Kokkenes Mesterlaug Østfold» navn til «Norske Kokkers Landsforening Østfold»