Tilbake

Vi i Norske kokkers landsforening, sammen med vår hovedsamarbeidsparter på kjøtt, Nortura SA, er rystet over det som kom frem i Brennpunkt filmen. Det som kommer fram i filmen viser lovbrudd og vitner om dårlige holdninger blant disse produsentene.

Vi i NKL, sammen med Nortura, aksepterer ikke at dyr behandles dårlig og stiller strenge krav til våre produsenter. Produsenter som ikke har god dyrevelferd skal ikke være med oss videre.

De uakseptable forholdene som vises i filmen er fra flere år tilbake. Siden Mattilsynets rapport om dyrevelferd hos gris i 2018, har bransjen gjennomført mange tiltak for å sikre at regelverket følges opp på gårdene, både årlige veterinærbesøk og trekk i prisen når ikke programmet følges. Det har også blitt gjennomført en lang rekke kurs rettet mot produsenter.

I tillegg til dette følger Nortura nå opp med målrettede besøk og inspeksjoner på gårdene hvert år, og vil systematisk følge opp dersom de har mistanke om dårlig dyrevelferd. Våre rådgivere og dyrevernansvarlige på slakteri blir viktige for å følge dette godt opp.

– Vi gjennomfører også nå fortløpende obligatoriske møter med alle våre svineprodusenter for å gå igjennom alt av regelverk. Ingen skal kunne si at de ikke kjenner til regelverket eller våre krav. Og vi kommer til å være tydelige på konsekvenser: Produsenter som ikke har god dyrevelferd ønsker vi ikke å ha med oss videre, sier Vaag (styreleder i Nortura).

Videre vil Nortura kreve godkjent dyrevelfredsprogram for svinekjøtt i sin verdikjede som et ytterligere tiltak for å bygge opp igjen tillitten.

Vi i NKL har tillitt til at Nortura gjør mye proaktivt på området og agerer tydelig når det gjelder. Videre har de en åpen verdikjede, og vi er med på slakteribesøk og gårdsbesøk så ofte vi kan. På denne måten er vi også med å sikrer at du som gjest kan være trygg på at det du får servert er kvalitetsråvarer hvor dyra har hatt et godt liv.