Tilbake

Nytt styre i Paul Schaltenbrands Legat

ble konstituert i september 2017.

Espen A. Wasenius – NKL, Styrets leder

Arne Hatløy – NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, Styremedlem

Sven Erik Renaa – Restaurant Renaa, Styremedlem

Heidi Bjerkan – Credo, Styremedlem (Ikke tilstede da bidet ble tatt)

Legatets formål er å fremme kokkefaget gjennom å yte økonomisk tilskudd til kokker som tar studier innen kokkefaget.

Legatets styre kan årlig dele ut inntil kr 100 000,-

Stipend kan bare tildeles kokker med fagbrev som aktivt utøver kokkefaget og stipendet skal brukes til studier innen kokkefaget. Studiene skal være klart faglig rettet og ha særlig vekt på den praktiske del av faget.

Stipendiatene må forplikte seg til å gi en skriftlig rapport  etter studiet. Rapporten skal kunne offentliggjøres.

Utdeling skjer én gang i året. Og tyret bestemmer størrelsen på stipendene.

Stipendene utbetales etter offentliggjøring på Banketten under Norges Cup for Kokk- Og Servitørlærlinger.

Søknadsskjema får du ved å henvende deg til Styrets leder, Espen Wasenius / espen@nkl.no

Søknad om stipend sendes styret innen 15. desember, espen@nkl.no