Historie

Historisk tilbakeblikk!

Mesterlaug Drammen ble stiftet 16 juni 1981.Vårt laug er et utspring av Kokkenes Mesterlaug Oslo.                                                                                                          Initiativtagere og grunnleggere var Tage Clausen, Otto Ramsbacher og Jan Erik Knutsen.
De hadde vært medlemmer av  Oslo-lauget i flere år og ønsket å starte et eget laug i Drammen.

8 mai 1981 inviterte de kjøkkensjefer, soussjefer, faglærere og bedriftsledere med kokke fagbrev til et møte på Drammen yrkesskole (nå Åssiden Videregående skole) for å diskutere mulighetene til dannelse av et under-laug til Oslo, eller et eget laug i Drammensregionen, 17 interesserte møtte fram.

Otto Ramsbacher informerte om Oslo laugets dannelse og om dets utvikling. Alle ble kjent med organisasjonens virke på internasjonalt og nasjonalt plan.        Jan Erik Knutsen og Tage Clausen, redegjorde for hvilke praktiske forhold en opprettelse av eget laug i Drammen ville medføre.

Tirsdag 16 juni 1981 kl.18.00 ble Kokkenes Mesterlaug Drammen stiftet. Stedet var Park Hotell, hvor hotellets direktør Olaf Ingebrigtsen ønsket alle deltagere velkommen.
Vi hadde frem til stiftelsesdagen klart å invitere enda flere faglærte kokker til å bli medlem hos oss og vi var nå blitt 25 medlemmer.

Norske Kokkers Landsforening Buskerud har i dag ca. 60 medlemmer, enkelte som var med i stiftelses møtet og andre som i dag er Young Chefs.

Vi er tilknyttet:

Norges Kokkemesters Landsforening med ca 1300 medlemmer og 23 laug.
Nordisk Kjøkkensjef Federation

Federation Mondiale des Sosietes de Cuisiniers