Starten

Rogalandskokkenes Mesterlaug første styre i 1974
Stiftet  19/3 1973
(Interrimstyre fra 6. mars 1973 ble opprettet på Hotel Atlantic , Stavanger)
 
Første Oldermann: Leonard Roaldkvam 
Nåværende Oldermann: Anita Løyning
Totalt
Antall medlemmer, per 31/12 2013 105
 
  Årstall
Æretsmedlemmer NKL
Lauritz W. Hansen 2001
Armand Julseth (død) 2004
 
Æretsmedlem KMR
Roger Violett (død)