Starten

Norske Kokkers Landsforening, Rogaland første styre i 1974
Stiftet  19/3 1973
(Interrimstyre fra 6. mars 1973 ble opprettet på Hotel Atlantic , Stavanger)
 
Første Oldermann:

Leonard Roaldkvam 

Nåværende Styreleder:

Terje B Finnvik

Totalt
Antall medlemmer, per 31/12 2021 85
 
  Årstall
Æretsmedlemmer NKL
Lauritz W. Hansen 2001
Armand Julseth (død) 2004
 
Æretsmedlem KMR
Roger Violett (død)