Tilbake

ÅRETS LÆREBEDRIFT 2018: Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Prisen tildeles bedriften for vel dokumentert og gjennomført kvalitetssikring av opplæring av lærlinger i kokkefaget. Kristian Bergland Nilsen (lærling) og Rafael Solbakken (Kokk) var tilstede landsmøtet for å motta prisen fra rekrutteringsansvarlig i NKL, Petter Markussen og president Helge Johansen.

Juryens begrunnelse for tildelingen:

Universitetssykehuset Nord-Norge HF er en bedrift som gjennom mange år har tatt rekruttering og lærlingene på alvor.
Bedriften er velvillig til å ta imot elever i YFF, hvor de som faktisk vil, ender opp med læreplass. Bedriften har en utpreget «klart vi kan»-holdning, noe som smitter over på hele organisasjonen. De tar inn lærlinger fra alle samfunnslag, om du er fremmedkulturell og er dårlig i språk, eller om du har fag som ikke er bestått, så gir de deg sjansen, og har troen på deg fra dag en!
Lærlingene blir godt integrert i bedriften fra første dag. De får lov til å utfolde seg og kjøre egne «prosjekter», de har en arbeidsdag i uka til fri disposisjon, kravene er at de bruker dagen faglig, og det skal produseres noe ut i fra læreplanen, noe salgbart i kafeen/kantina.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar særlig godt vare på sine lærlinger, og ønsker at de skal oppleve og erfare også utenfor husets fire vegger, og de har hatt med lærlinger både til Erfurt og Luxembourg for å se på kokkelandslagene konkurrere. De har vært flere år på Vianvang, og sist år i Italia for å se pasta og annen lokal matproduksjon.
De samhandler godt med skole, opplæringskontor og leverandører, og de stiller arealer tilgjengelig for kompetanseheving for lærlingemiljøet i hele fylket.