Tilbake

Utmerkelsen Årets Lærebedrift ble etablert på Landsmøtet på Hell i 2010, for å rette et ytterligere sterkt fokus mot bedrifter som utmerker seg i sitt arbeid med de unge i faget vårt. Vårt mål er at dette skal være en av bransjens mest prestisjefylte priser, som leder til inspirasjon og kvalitetssikring av opplæringen i kokkefaget.

Tidligere mottakere av denne prisen er meget respekterte steder, som målrettet har jobbet med å legge til rette for at våre unge fagutøvere skal ha gode læringsmiljøer, trygge arbeidsplasser og sterk motivasjon til å stå i yrket over tid. Dette arbeidet er enormt betydingsfult for kokkefagets fremtid!

I år kom det inn mange, og virkelig godt begrunnede nominasjoner. Vi som sitter i juryen; Elisabeth Bryne, Wenche Andersen, Laila Berge, Hilde Veum og meg selv syns det er svært gledelig at mange sender inn, og at kandidatene er så verdige. Men det kan bare deles ut en pris dessverre….

Om årets mottager kan de sies mye bra!
Innenfor den klassiske sjangeren opererer de til daglig, med 6 kokkelærlinger og 4 servitørlærlinger til enhver tid. Disse lærlingene er ofte å finne som deltagere i regionale konkurranser, og det legges stor vekt på tilrettelegging for deltagelse på slike konkurranser. Her er ofte eiere og kjøkkensjef tilstede og heier. De bruker mye tid på å synliggjøre hva de forventer av lærlingene sine, og hva de kan forvente av stedet. Lærlingene får en solid faglig plattform å ta med seg videre i karrieren. Altså den beste basen for et godt resultat..
De har også ressurser til å hjelpe lærlingene når de møter små eller store humper på veien til fagbrevet. Enten det er personlig eller faglige utfordringer.
Stedets målsetting er at deres medarbeidere skal gjenspeile samfunnet generelt, med et sammensatt personale hvor det er plass til både 17-åringer som ønsker en fremtid som kokk og servitør, og opp til deres eldste som er over 60 år. På denne måten viser de at det er mulig å kombinere et godt familieliv med et langt liv som kokk eller servitør. De liker dynamikken som oppstår i et miljø hvor unge og eldre lever og lærer sammen!

Bedriften jobber langsiktig og aktivt med kompetanseheving av lærlinger og kokker. De har sin egen lærlingskole, hvor tur til Frankrike inngår som en del. De har utveksling med andre restauranter i både inn og- utland, og tar mål av seg å være bedriften med det triveligste arbeidsmiljøet i Oslos restaurantverden. I tillegg ønsker de intet mindre enn å være det beste franske brasseriet utenfor Frankrike…..

Årets Lærebedrift går til Brasserie France, og kjøkkensjef Pål Suarez!