Tilbake

 

Årets Lærebedrift i kokkefaget  2017 – To rom og kjøkken, Trondheim

 

En av bransjens mest prestisjetunge priser!

Norges Kokkemesteres Landsforening delte nylig ut en av bransjens mest prestisjetunge priser, ÅRETS LÆREBEDRIFT I KOKKFAGET, til lærebedriften To Rom og Kjøkken i Trondheim. Bedriften har helt siden oppstart hatt fokus på lærlinger og rekruttering til bransjen, dette vises også gjennom samarbeidet med Strinda videregående skole og Trondheimkokkenes Mesterlaug om prosjektene Vi dekker til fest og Ung restaurant. Bedriften gir lærlingene plass, og god, grundig opplæring, og de jobber grundig og godt med lærlingene. Dette gjør bedriften til en meget kompetent læringsarena, både for elever og lærlinger. Uten å nevne navn, så har bedriften huset flere nasjonalt kjente kokker og Norgesmestere i kokkekunst.

Norges Kokkemesteres Landsforening
har invitert NHO Reiseliv og Foreningen for hotell, restaurant og reiseliv (FORM) til å delta i samarbeidet og være stiftere og støttespillere på lik linje med NKL. Prisen deles ut på NKLs landsmøte hvert år

For å rette søkelys på rekrutteringen til kokkefaget har NKL startet en årlig utmerkelse hvor Årets lærebedrift kåres.
Målet er at utmerkelsen skal bli bransjens mest prestisjetunge pris.

Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL), NHO Reiseliv og Foreningen for opplæringskontorene i restaurant og matfag (FORM) deler hvert år ut prisen «Årets Lærebedrift».
Prisen skal være en spore, inspirasjon eller honnør for godt utført arbeid for opplærings-bedrifter i Norge.
Prisen gis til en bedrift som har utmerket seg i sitt arbeid for å drive opplæring av kokkelærlinger, og som har gjort seg bemerket i sitt lokalmiljø, region eller nasjonalt.
Bedriften må ha utmerket seg det siste året eller de siste årene på en positiv måte for fremme av faget; godt arbeidsmiljø, faglig utvikling, positiv omtale i media eller på annen positiv måte for å fremheve faget.