Tilbake

Vinneren av Årets Lokalmatgründer 2019 er Ostebygda. Ostebygda er et helt spesielt fellesskap mellom åtte melk- og osteprodusenter i Hol, Hallingdal. De har gjennom et godt samarbeid – på kort tid – bygget opp et helt spesielt nettverk der delingskultur og framsnakking står i fokus.

Vinnerne i Ostebygda, sammen med juryleder Hilde Charlotte Solheim (t.v.). Fra høyre: Einar Gundersen, kategoridirektør i MENY, og Bernt Bucher-Johannessen, dalig leder i Hanen

Årets jury har latt seg begeistre av det entrepenørskapet som ligger i å utvikle en tilleggsdimensjon til egen forretningsmodell, gjennom en geografisk merkevare innen en type produktkategori, nemlig ost. En forretningsmodell som legger opp til deling av alt fra kunnskap, dyr og kapitalutstyr er unik. Juryen opplever at denne måten å jobbe samme på vil kunne representere et viktig bidrag til å styrke den flotte fremveksten av osteprodusenter i Norge. En lokal samvirkeorganisering som dette bør være til inspirasjon for andre produktkategorier i lokalmat Norge.

Juryleder Hilde Charlotte Solheim, med en rekke styreverv i norsk reiseliv, har fulgt utviklingen på lokalmat- og reiselivsfeltet på nært hold i over 15 år Hun uttaler:
- Ostebygda tar det gode lokale samarbeidet, som vi ser er en nøkkel for å lykkes for mange lokalmatprodusenter, ett skritt videre. Arbeidet med en felles merkevare, samtidig som produsentene beholder sitt særpreg, er et eksempel til etterfølgelse for andre.Delt ut på Dyrsku’n av Olaug Bollestad

Prisutdelingen er i år, som i fjor, lagt til Dyrsku’n. Den ble delt ut av landbruk- og matminister Olaug Bollestad. Vinneren fikk 50 000 kr og et diplom.

Det er 5. år på rad at prisen deles ut. I konkurransen er nærmere 150 kandidater vurdert, og finalistene er valgt ut etter at tusenvis av forbrukere har stemt. Fagjuryen velger ut seks finalister på bakgrunn av forslag fra publikum. Disse får profilering gjennom omtale i Tun media, samt  gjennom filmer vist både i Nationen og MENY og HANENs sosiale medier. I august har publikum stemt på den av finalistene de mener skal vinne, og juryen har gjort en helhetlig faglig vurdering av kandidatene.
Lofoten Seaweed
Lofoten Seaweed var den andre av de to kandidatene som knivet om flest publikumsstemmer. Dette er en liten gründerbedrift med fokus på utvikling og salg av tangbaserte produkter. Juryen ønsker å gi de to gründerne hederlig omtale for tørre å satse på bærekraftige og nyskapende produkter med et viktig helseaspekt og interessante fremtidsutsikter.

Juryen er ledet av Hilde Charlotte Solheim, styreleder i Destinasjon Hardanger mm. og har ellers bestått av Eivind Haalien (kategorisjef lokalmat og spesialiteter NorgesGruppen), Anne Jødahl Skuterud (styreleder i Felleskjøp Agri) og Bernt Bucher Johannessen (daglig leder i HANEN).

MENY og HANEN ønsker med prisen Årets Lokalmatgründer å støtte opp under og løfte fram spennende aktører innen norsk lokal mat og drikke. Fokus er på entrepenørskapet og nyskapningen som gründerbedriften representerer.

MENY er opptatt av matglede og norske mattradisjoner, og samarbeider derfor med over 450 lokalmatprodusenter som til sammen tilbyr over 2500 lokalmatprodukter. Eller matskatter, som de heter i MENY. Interessen for lokalmat øker. MENY hadde en vekst på 5,2% i 2018, mot 2017. Veksten fortsetter på samme nivå i 2019 og i dag er MENY desidert største aktør på lokalmat med en markedsandel på over 20%.

Kontaktpersoner:

Bernt Bucher-Johannessen, daglig leder HANEN, tlf. 913 33 148
Einar Gundersen, kategoridirektør MENY, tlf. 922 63 314
Prisvinner Pål K Medhus, Ostebygda, tlf.  975 34 333