Tilbake

Mat- og måltidsbransjen må igjen ta store tap grunnet pandemien som ikke vil slippe taket. Norske Kokkers Landsforening er seriøst bekymret for vår hardt prøvede bransje og deres ansatte. Bransjen har igjen mistet deler av sin viktigste sesong nå før jul. Nå er det lov til å være bekymret!

Siden pandemien startet har vår bransje håndtert meteren, akseptert kraftig redusert kapasitet og registrert gjester samvittighetsfullt. Lenge hadde bransjen strenge, nasjonale, inngripende betingelser, og skjenkestopp. Det er vanskelig å påstå at det å drikke vin til maten øker faren for smitte mer enn det å drikke vann gjør. Det er lov å føle på frustrasjon og urettferdighet!

NKL er glad for at det er kommet til enighet om en lønns-støtte ordning. LO, NHO og Virke skal ha ros for å ha bidratt sammen med regjeringen til en slik ordning. 3-partssammarbeidet i norsk arbeidsliv har denne gangen vist seg å fungere. NKL oppfordrer regjeringen til fortsatt tett dialog med partene i arbeidslivet, og til å ta bedriftene og ansatte på alvor. Det er vanlige folk som uforskyldt må lide med de restriksjonene som regjeringen har valgt.

Det er stadige endringer i støtteordningene fra regjeringen. Kommunikasjonen er utydelig og forvirrende. Mange er usikre på hvilke valg man skal ta for sin bedrift og sine ansatte. Dette må regjeringen rydde opp i, slik at det blir enklere å ta gode valg!

NKL ber regjeringen ta hensyn til bransjens ansatte i sine vurderinger fremover. De er bransjens viktigste ressurs. Nå står vi igjen i fare for å miste mange kolleger, og vi har mistet for mange allerede. NKL er spesielt bekymret for lærlingene og de nyutdannede. Det er viktig for den enkelte, for mat- og måltidsbransjen og for faget at disse blir ivaretatt, både økonomisk, sosialt og faglig.

NKL er lei for at vår bransje nok en gang utsettes for en urimelig tung belastning under pandemien, dette kunne vi selvsagt vært foruten.