Tilbake

En kjent figur i NKL og NKFs organisasjonsliv gjennom de siste 20 årene har takket for seg.

Vervene har vært mange, og Kristines styreverv-CV er lang. Hun var styremedlem i NKL fra 2003-2009, NKL-president fra 2009-2015, styremedlem i WACS 2014 fra 2012-2015, Visepresident i NKF 2009-2017 og nå helt til slutt President i NKF fra 2017-2023, før hun takket av på Nordisk Kongress i mai. For første gang på 20 år har Kristine Hartviksen tatt pause fra styreverv innen kokkefaget.

20 år i Norske Kokkers Landsforening og Nordisk Kjøkkenchef Fédération
Hva førte til at hun fikk så stor tillit og så mange verv gjennom alle disse årene? Kristine mener selv det er fordi hun er svært engasjert og opptatt av folk og faget, og nysgjerrig innen rekruttering. Hun er god til å se alle og til å skape entusiasme. Hun er direkte, og har god driv! Denne beskrivelsen tror vi mange i NKL vil kjenne igjen.

Relasjoner i NKL førte Kristine til NKF. Kontakter med mye bra folk og gode relasjoner til partnere, gjør at man nyter stor tillit i styrerommet. Etter den lange perioden Kristine har dedikert til verv i NKL, NKF og kokkefaget syns hun selv det er på tide å slippe til andre, gi det videre, gi seg på topp, før man blir bedt om å gå.

Hvis hun skulle trekke frem et spesielt høydepunkt i sin presidentperiode, er hun svært stolt over å ha bygget opp Nordisk Kongress, med konkurransen Nordic Green Chef. Denne konkurranseformen er en del av fremtiden med tanke på bærekraft og det grønne skiftet.

Oppturer og nedturer
I løpet av de 20 årene Kristine har vært styremedlem, visepresident og president i NKL og NKF har hun opplevd både oppturer og nedturer. Hun trekker frem WACS-kongressen i 2014 som den mest gledelige hendelsen. Alle NKL-foreningene jobbet sammen som lag og arrangerte den beste WACS-kongressen noensinne.

WACS-kongressen 2014 beskriver hun også som en av de største utfordringene i sin periode. Hun tenker spesielt på de økonomiske utfordringene, mangelen på offentlig støtte etter et regjeringsskifte, og de generelle utfordringene dette medførte.

Lagspill og gode team er helt avgjørende
Det har vært noen krevende saker å ta hånd om underveis, men de lot seg håndtere med godt lederskap og godt fellesskap. Med lagspill og sammensveisede team får man nok kraft og ressurser til å stå i stormene. Det kunne ofte være tøffe diskusjoner i styrerommene, men så lenge man skiller på sak og person så ender det godt, og man kommer styrket ut, sammen!

Man vil hverandre vel i NKL-familien. Gode relasjoner og samarbeid med sponsorer gir positive ringvirkninger og et godt nettverk. Man er ambassadører for hverandre. Kristine nevner treningsarenaer for De Norske Kokkelandslagene som et godt eksempel. Landslagskjøkkenet på BAMA og KIT-akademiet til ASKO er et resultat av dette gode samarbeidet, og vilje til å lykkes sammen. Kristine satt i arbeidsgruppene og bidro inn.

En annen viktig lagspiller er hennes arbeidsgiver NorgesGruppen, som har lagt forholdene til rette for at hun kunne drive med dette, og har sett nytten av hva NKL/NKF gjør for bransjen.

NKLs utvikling de siste 20 årene
Kristine er enig i manges oppfatning av NKL; En konservativ og sidrumpa forening. Hun har ingen fasitsvar, men reflekterer over: Hvorfor går det så tregt å gjennomføre prosesser og endringer i NKL? Hun håper at NKLs beslutningsprosesser kan endres for fremtiden. Skulle hun ønske seg noe, måtte det være at alle setter seg godt nok inn i sakene på forhånd, ikke bare overskriftene. Landsstyret må gå foran som gode eksempler.

Kristine registrerer med glede at NKL med årene er blitt mer profesjonalisert, med en veldrevet administrasjon med dyktige daglige ledere. Godt støtteapparat og ryddige kontrakter i NKLs partnerprogram er også viktige elementer i organisasjonens utvikling.

Om landslagenes betydning for NKL
De Norske Kokkelandslagene er helt avgjørende for NKLs rekruttering til kokkefaget og fagets utvikling. Uten kokkelandslagene hadde NKLs partnerprogram vært lite attraktivt for næringslivet, da vi vet at kokkelandslagenes ytelser i et partnersamarbeid er avgjørende for partnernes engasjement. For at NKLs foreninger skal ha større forståelse for dette må landslagsutøvere i større grad beholdes og tas vare på etter endt landslagsperiode. De er gode ambassadører som NKL trenger og alltid bør beholde.

Fremtiden
Kristine er opptatt av å gi noen gode råd nå som hun trer til side, og hun mener at samarbeidet mellom NKL og Stiftelsen Norsk Gastronomi må styrkes. Relasjonene må bli tettere og sterkere.

For NKL som organisasjon tenker hun at man må ta forvalte alle ressurser i organisasjonen, og være gode og rause med hverandre, slik at avstanden mellom de ulike organisasjonsleddene blir mindre.

En av Kristines varemerker og kjennetegn er at hun er engasjert og stiller opp. Selv om hun vil konsentrere seg om å være mormor, uttrykker hun tydelig at hun håper å bli kontaktet når NKL har behov for en god samtale eller en sparringspartner. Hun er allerede klar for sin faste rolle under ASKO Servering Norgescup for kokk- og servitørlærlinger, samt TINE Matcup over nyttår.

Vi i NKL er takknemlige for all den tid og energi Kristine har lagt ned i sitt arbeid for kokkefagets fremme, og vi vet at hun vil fortsette å være en verdifull ressurs. Vi ser frem til å nominere Kristine som kandidat til større oppgaver i WACS innen kort tid.

Tusen takk for engasjementet gjennom 20 år, Kristine Hartviksen!