Tilbake

NKLs Kokke Campus skal være en arena hvor den enkelte deltager får oppleve mestring, bli inspirert og motivert til VG2 og sin fremtidige kokkekarriere. Kokke Campus samler mange av fremtidens faglærte kokker!

NKL har nå arrangert Kokke Campus  fire år på rad, og det er flere tegn til at dette er en og et attraktivt rekrutteringstiltak.

  • Kokke Campus har et stort antall søkere hvert år
  • Kokke Campus engasjerer lærere og foreldre før, under og etter
  • Kokke Campus betyr noe for deltagerne i lang tid fremover
  • Kokke Campus er en rekrutteringsarena til TINE MatCup
  • Kokke Campus skaper relasjoner mellom deltagere og NKLs ressurser og NKLs partnerprogram
  • Kokke Campus er et utstillingsvindu hvor deltagerne eksponerer seg for en hele bransje
  • Kokke Campus er for morgendagens faglærte kokker

NKLs Partnerprogram gjør det mulig.

NKLs Kokke Campus smarbeider tett med deltagerne i NKLs partnerprogram, det er her NKL finner kraft, energi og ressurser til å gjennomføre Kokke Campus hvert år. Flere av NKLs partnere har i år stilt opp med sine beste faglige ressurser og delt raust med kunnskap og hatt et svært godt innhold i sine undervisningsøkter. NKL retter en spesiell takk til Thon Hotels, TINE, BAMA Storkjøkken, Santa Maria, Nortura Proff, Electrolux, ASKO Servering, Unilever, Sterling White Halibut, Sportex og Porsgrund Porselænsfabrik. I år har vi også fått økonomisk støtte fra Ellen og Axel Lunds stiftelse, som støtter opplæringsformål innenfor hotell, restaurant og reiselivsnæringen. Tusen takk til alle som har gjort NKL KOKKE CAMPUS til en suksess!

NKLs egne, faglige ressurser

Rektor for Kokke Campus har i fire år vært Kyrre Dybdal, NKLs President og adjunkt på Ole Vig vgs. Sammen med han i år var Hans Dahl Ørstavik, NKLs trofaste medjelper og pensjonert adjunkt fra Bryne VGS. Kokke Campus tar hvert år med seg en Campus-assistent fra kullet året før, en elev på VG2 Kokk- og servitør. NKL vil takke  Marty Paulsen fra Greveskogen VGS for hennes viktige hjelp på Campus og ønske henne lykke til med læretiden. Konkurrenskokker og deltagere fra De Norske Kokkelandslagene er en sikker suksessfaktor, og vi ser at den kontakten og interaksjonen dette skaper er helt unik. Aron Espeland var med på TINE sin økt, Martine Espeland holdt et effektivt dessertkurs hos Nortura Proff, Christer Rødseth hadde ansvaret for MasterClass for Sterling White Halibut, Nils Flatmark med kniver og kutteteknikker, samt landslagskaptein Sebastian Myre som hadde ansvar for den avsluttende MasterClass på torsdasg. Tusen takk for masse glede, inspirasjon og motivasjon!

Lærerike dager

Kokke Campus arrangeres fra søndag til fredag i uke 26 hvert år, det er fem intense og dager. Undervisningsmålene er læreplansmål fra opplæringsplanen til Kokk-VG2 og VG3. Dagene på Kokke Campus er ikke som andre dager, de er innholdsrike og lange. Det er effektiv rydding og vask mellom undervisningsøktene, før det kommer nye instruktører eller elevene skal til et nytt kjøkken. NKL er imponert over hvorden deltagerne takler de raske skiftene og omstiller seg til neste økt. Årets deltagere var utrolig disiplinerte, interesserte, engasjerte og nysgjerrige. Dette skaper en god interaksjon med alle instruktører, og det blir stilt mange gode, faglige spørsmål underveis i hver eneste økt. Deltagerne på NKLs Kokke Campus får med seg svært mye kunnskap og innsikt hjem, og de er veldig klare for sitt VG2 allerede nå.

Ambisjoner

NKL Kokke Campus ønsker å utvikle tilbudet, slik at flere elever fra hele landet kan på oppleve en Campus-uke. NKL vil videreutvikle konseptet ved å styrke innholdet og øke kvaliteteten ytterligere neste år. Neste år håper vi også at BKLF får i gang sin Baker- og Konditor Campus, og at Servitørene for sin Campus. NKL vil gjerne bidra til at flere fag er med på Campus og deler gjerne erfaring og kunnskap for å få dette i gang. Denne uken hadde vi med oss observatører fra Baker og Konditorbransjens Landsforening, de likte det de opplevde og er i gang med sine planer. Vi gleder oss på vegne av alle ungdommene som vil få denne muligheten i 2025.

NKL KOKKE CAMPUS 2025 blir arrangert i uke 26, fra søndag 22.juni – fredag 27.juni.

NKL KOKKE CAMPUS ønsker alle en god sommer!