Tilbake

Oppgave NM i kokkekunst 2017

Du skal komponere en 3-retters meny til 12 personer av årets utvalgte råvarer.

Forrett:
Vegetar Forrett ( Lacto , ovo )
mystery basket, med hoved råvarer Ca.24 timer før konkurranse start, blir ulike for hver konkurransedag.

Hovedrett:
Gilde lam fra Hardanger, ribbe med ytrefilet 455041 (EPD:4625992)
Lamme Brissel eller nyrer skal benyttes. (begge kan benyttes hvis ønskelig )

Dessert:
Valrhona økologisk og Fairtrade Melkesjokolade ANDOA LACTEE 39%. I tillegg
skal det benyttes Tine Seter rømme og Rødbeter.

Råvareliste NM 2017:
Alle deltakere sørger selv for sine råvarer utover hoved råvarene som er oppsatt i oppgaven. Hoved råvarene deles ut konkurransedag, da med lik mengde til den enkelte deltaker.
Ved mystery basket vil denne gis 24 timer før konkurranse start

Dere vil få kr 1000.- til rådighet (dette beløpet trekkes fra konkurranseavgiften på kr 6000.-)
Vi ber dere selv kontakte leverandørene for avtale om leveranse av de nødvendige råvarene dere trenger for gjennomføringen, dette utover hoved råvarene og standard tørrvare.
På selve arenaen vil nødvendig standard frukt og grønt, meieri og tørrvarer være tilgjengelig.

Påmelding til NM i kokkekunst:
For bindende påmelding lages en utførlig beskrivelse av en 3-retters meny til 12 personer servert på Figgjo Porselen.
Menyen komponeres ut fra beskrevne råvarer og tilberedningsmetoder.
Siden det er Mystery Basket på Forrett ber vi om at den enkelte setter opp en alternativ rett tilpasset menyen, dette for at jury kan foreta en helhetsvurdering av det innsendte forslaget.
Den reelle forretten leveres ved konkurranse start etter mottatt Mystery Basket.

Skrift type: Times New Roman, str. 12pt. Påmeldingen sendes på CD eller på e-post. Det skal ikke fremkomme informasjon som kan knyttes til din identitet i menyoppgaven.

 I tillegg skal påmeldingen inneholde:
Personlige opplysninger: Navn, adresse, bedrift, telefon privat og jobb, e-post, dette leveres på eget ark.
Kopi av fagbrev (digitalisert)
Størrelse på kokkejakke
Annen informasjon ifølge påmeldingsskjema
Digitalt bilde av deg i kokkeuniform
Navn på Commis ( kopi av Lærling kontrakt )
Menyen med bilde sendes NM i Kokkekunst , Norges Kokkemesteres Landsforening innen 15 mai 2017 kl 24.00

Innen medio juni vil en lukket uttaksjury vurdere de innsendte bidragene anonymt. 11 deltakere vil bli valgt ut.
I tillegg vil det bli tatt ut 2 kandidater som trer inn dersom noen skulle falle fra.

Fjorårets vinner er tittelforsvarer.
Alle som har sendt inn oppgave til bedømming, vil bli kontaktet av NM-leder, og navnene på årets konkurransedeltakere gjøres deretter kjent for pressen.

 Om finalen
Det er vedtatt at NM skal ha 12 deltagere i to finaler over 2 dager, med 6 finalister på dag 1 og 6 finalister på dag 2
Den av kandidatene med høyest poengsum blir vinner av NM i Kokkekunst 2017.

Reisekostnader
Deltakerne må selv dekke sine reisekostnader tur/retur Bergen.

Deltakeravgift er kr. 6000.- av dette betaler deltaker kr 5000.- og de resterende kr 1000.- benyttes til inndekning av egne råvarer til konkurransen
Avgiften dekker overnatting fra tirsdag til fredag. Det vil være dobbeltrom slik at dere kan bo sammen med commis.
Hvis det er deltakere fra arrangør by beregnes denne å bo hjemme.
Avgiften dekker også bespisning under Get together 27 september samt NM festen den 29 september.
NM-styret oppfordrer deltakerne å ha med ”pent antrekk” til NM-banketten.

 Bedømmelse etter nye WACS regler

 Plass /Kjøkken dommer.
Mise en place og hygiene 10 poeng
Korrekt yrkesmessig håndverk 30 poeng

Smaksdommere
Anretning og presentasjon 10 poeng
Smak 50 poeng
Ved for sen eller tidlig presentasjon av rettene trekkes 1 poeng per minutt per dommer. (inntil 5 poeng )