Tilbake

LANDSMØTET 2018 

Norges Kokkemesteres Landsforenings landsmøte har talt, og på bildet ser dere det nyvalgte styret.

Fra venstre på bildet:

Svein Magnus Gjønvik, TKM, Varamedlem / Mette Løfblad, KMO, Styremedlem / Petter Markussen KMT, Styremedlem / President Helge Johansen, KMD / Kim Håvard Larsen, KMHO, Styremedlem / Kristine Øvrebø, BKM, Styremedlem / Turid Kalleberg, KMS, Varamedlem

Styret konstitueres 15.mars 2018

Landsmøtet behandlet mange saker hvor nytenking, fremoverlent utvikling og rekruttering – stod sentralt.

Fra Norges Kokkemesteres Landsforenings årsmøte, skal disse sakene jobbes med i tiden som kommer;

  • Strategiplan 2019-2022, hvor 5 ulike arbeidsgrupper skal jobbe for å etablere eierskap til og gi strategiplanen det rette innholdet
  • Navneendring – Norges Kokkemesteres Landsforening ønsker å være en attraktiv forening, basert på rekruttering av nye og unge medlemmer. En navneendring kan bidra til økt rekruttering, og kan oppfylle strategiplanens visjon på dette punktet. Saken skal legges frem til behandling og godkjenning på stort styremøte i september 2018
  • Young Chefs for faglærete kokker under 25 år, Norges Kokkemesteres Landsforenings verktøy for å fremme NKL hos fagets og bransjens yngste utøvere
  • Norges Kokkemesteres Landsforening skal etablere et nytt kokkeandslag innenfor bransjekategorien – COMMUNITY CATERING. Under denne fanen finner vi personalrestauranter, kantiner, institusjon og catering. Målet er at laget oppnevnes høsten 2018 og at lagets første konkurranse blir IKA Culinary Olympics i 2020
  • NM i KOKKEKUNST 2018, arrangeres i Trondheim 26 og 27.sep, menyoppgaven ble presentert på landsmøtet og sendes snart ut til hele kokkenorge.
  • Frist for innsending av menyoppgave er 15.MAI 2018

Norges Kokkemesteres Landsforening har mange spennede oppgaver og jobbe med i tiden som kommer, det blir spennede å følge foreningens fremoverlente utvikling på nært hold!