Tilbake

Rekrutteringsaktiviteter virker, ikke siden 2016 har flere søkt seg til restaurant- og matfag. Det er gledelig for alle involverte i mat- og måltidsbransjen å lese at søkertallene til videregående opplæring i restaurant- og matfag nå stabiliserer seg og øker i flere fylker. Også søkertallene til læreplasser øker, og må forstås som et tegn på at flere ønsker å fullføre utdanningen.

Tekst: Kyrre Dybdal, NKL President / Foto: NKL

NKL er del av en stor, og etter hvert langvarig, felles innsats for å øke rekrutteringen og å styrke omdømmet for fagene innen mat- og måltidsbransjen. På ulike måter har NKL vært involvert i kjente tiltak som «Vi dekker til fest» og «Ung restaurant» for elever i ungdomstrinnet. I de senere år har NKL også selv lansert tiltakene «MiniChefs», for ungdom mellom 11 og 15 år, og «Kokke Campus», for elever mellom vg1 restaurant- og matfag og vg2 kokk- og servitørfag, 2 tiltak som utfyller og forlenger «rekrutteringstrappen». Det nyeste tiltaket fra NKL heter «KIKY – Kvinner I KokkeYrket» og har som mål å motivere flere jenter til en livslang yrkeskarriere i kokkeyrket.

Felles for alle disse tiltakene er fysisk deltagelse og «learning by doing». Sammen med eldre elever, dyktige instruktører og faglige forbilder opplever elevene mat- og måltidsglede, mestring, utvikling, inspirasjon og motivasjon til å velge restaurant- og matfag.

NKLs «rekrutteringstrapp» blir supplert og utfylt av serien med filmer og artikler fra informasjonskampanjen «Smak deg frem», i samarbeid med bl.a. NHO Reiseliv, NHO Service og Handel, Virke og BKLF.

Mat- og måltidsbransjen byr på mange ulike og spennende muligheter. Det finnes noe for alle ambisjonsnivåer, om man vil skape en livslang yrkeskarriere i kokkeyrket.

Les mer om gode søkertall her – https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/utdanning-kompetanse/nyhet/2024/sokertall-2024/