Valgkommitens innstilling til NKLs landsmøte 2020

Tilbake

Valg NKL 2020

Valgkomiteen har bestått av

Monica A. Jacobsen NKL Trondheim, leder

Einar Øverås NKL Narvik

Tone Strøm NKL Innlandet

Valgkomiteen har forholdt seg til referat fra stort styremøte 25. sep. 2019, der hele NKL styret stilte sine plasser til disposisjon.

Valgkomiteens forslag er følgende:

12.1

President

Kyrre Dybdal NKL Trondheim 2020-2021

Andre innsendte forslag:

Helge Johansen NKL Drammen, Kristine Hartviksen NKL Oslo, Asle Faannessen NKL Oslo

12.2.

Styret

Kristine Øvrebø NKL Bergen 2020-2022

Kim- Håvard Larsen NKL Harstad 2020-2022

Merethe Lundberg NKL Narvik 2020-2022

Asle Faannessen NKL Oslo 2020-2021

Andre innsendte forslag: Mette Løfblad NKL Oslo, Kyrre Dybdal NKL Trondheim, Svein Magnus Gjønvik NKL Trondheim, Alexander D. Larsen NKL Vestfold, Trond Andresen NKL Vestfold, Jørn Gunnar Gundersen NKL Bodø, Ona Cecilie Totland NKL Bergen, Frode Selvaag NKL Rogaland, Heidi Toft NKL Aust-Agder

12.3.

Varamedlemmer til styret

Alexander D. Larsen NKL Vestfold 2020-2022

Frank Kjærsland NKL Innlandet 2020-2021

Andre innsendte forslag: Svein Magnus Gjønvik NKL Trondheim, Merethe Lundberg NKL Narvik, Gro Hilde Tengesdal NKL Sørlandet, Hege Indreberg NKL Sogn og Fjordane, Trine Thorsell NKL Telemark, Heidi Toft NKL Aust-Agder

12.4.

Valgkomite

Eva Danielsen NKL Bergen 2020-2023

Andre innsendte forslag:

Monica A. Jacobsen NKL Trondheim, Morten Mathisen NKL Østfold, Petter Markussen NKL Troms

Vara valgkomiteen:

Kristine Hartviksen NKL Oslo 2020-2021

Andre innsendte forslag:

Eva Danielsen NKL Bergen, Johan Nicolaysen NKL Møre og Romsdal

12.5.

Desisor

Terje Moen NKL Trondheim 2020-2021

Andre innsendte forslag:

Einar Øverås NKL Narvik, Mette B. Thuremann-Moe NKL Oslo

12.6.

Faglig utvalg

Frode Selvaag NKL Rogaland 2020-2024

Svein Magnus Gjønvik NKL Trondheim 2020-2021