Tilbake

 

Viktig informasjon vedr. CORONAVIRUSET

NKLs landsstyre avholdt onsdag 11.3.20 styremøte, knyttet til den raske endringen rundt KORONAVIRUSET og de krevende forholdene dette er for alle.

I første omgang var NKLs fokus det nært forestående landsmøtet i Ålesund, og et samlet styre har besluttet å utsette NKLs Landsmøte 2020 inntil videre ut mars, og vil komme med ny informasjon 1.april 2020.

NKL landsstyrets begrunnelse er at det er viktig å redusere smitten fra person til person i samfunnet. Norske Kokkers Landsforening må være sitt samfunnsansvar bevisst ved å beskytte sårbare grupper, ansatte, kollegaer, familie, andre relasjoner og sikre kritiske funksjoner.

NKLs administrasjon og NKL Møre & Romsdal har vært i kontakt med Kommunelegen i Ålesund. Første svar var lik alle svar som er gitt av sentrale myndigheter og Folkehelseinstituttet, og dagens oppfølging er at NKLs landsmøte måtte belage seg på å avlyse/utsette sitt møte i Ålesund. Senere samme dag (11.3.202) ble innført strngere regler lokalt, og det hadde etter det blitt vanskelig å gjennomføre landsmøtet som planlagt. 

NKLs daglige leder skal snarlig holde et oppfølgingsmøte i sakens anledning. NKLs administrasjon og NKL Møre og Romsdal er godt koordinert, og følger opp beslutningen sammen.

Etter regjeringens innstramninger i dag (12.3.20) vil NKL oppfordre alle til å følge de råd og anbefalinger som sentrale myndigheter gir, samt å etterleve de pålegg som måtte komme fra helsemyndighetene og Folkehelseinstituttet. Norske Kokkers Landsforening oppfordrer i tillegg alle til å delta aktivt i dugnaden samfunnet krever av den enkelte, bl.a ikke hamstre i butikkene – det skal være nok til alle.

NKLs kontor i Tollbugata 8/ Oslo er ikke bemannet, Daglig leder har nå inntatt hjemmekontor inntil videre ut mars. Daglig leder er å treffe på mail og telefon.

Norske Kokkers Landsforenings landsstyre har nytt møte senere i måneden, arbeidsutvalget er i beredskap og NKLs landsstyre er beredt til reagere på kort varsel om situasjonen skulle krev det.

NKLs kontaktperson er NKLs daglige leder Espen Wasenius.

Mobil:957 74 569

E-post: espen@nkl.no