MiniChefs – for barn og unge i alderen 10-15 år

Et matgledetilbud til barn og unge i alderen 10-15 år, med fokus på gode matopplevelser sammen med profesjonelle kokker i Norske Kokkers Landsforening.

    • MiniChefs skal inspirere barn og ungdom i alderen 10-15 til å spise riktig mat, samt å kunne lage et næringsriktig måltid med gode norske råvarer.
    • Barna skal lære å lage en god frokost, en riktig lunsj/matpakke, mat i farta, hverdagsmat, helg- og høytidsmat.
    • Barna skal bli kjent med Det Norske Kjøkken, den norske tradisjonsmaten og norske råvarer
    • Barna skal få lyst til å bli kokk og søke Restaurant- og Matfag VG1
    • Prosjektet skal gi foreldre nyttig informasjon

Mål og ambisjoner for MINI Chefs

Å inspirere barn og ungdom til å spise riktig mat, samt å kunne lage et næringsrikt måltid med gode norske råvarer.

Måltidene skal tilfredsstille krav til ernæring, næringsinnhold og et sunt sammensatt kosthold.

MINI CHEFS skal kunne lage en god frokost, en riktig lunsj / matpakke, mat i farta, hverdagsmat, helg- og høytidsmat.

MINI CHEFS skal bli kjent med den norske tradisjonsmaten, Det Norske kjøkken og norske råvarer

MINI Chefs skal også ha kunnskap om og utøve god forståelse for kjøkkenhygiene, så vel som personlig hygiene

Når – frekvens pr år

MINI CHEFS skal ha en ca. aktivitet pr mnd, 4 aktiviteter 1.halv år og 4 i 2. halvår.

MINI CHEFS legger opp til deltagelse med foreldre den siste aktiviteten før hver sesongslutt. Foreldrene skal oppleve sine barns prestasjoner, gleden av mestring og få en bedre forståelse av kokkeyrket gjennom aktiviteten barn og unge deltar i.

Gjennomføring

NKL foreningene skal samarbeid med en vgs som har RM / Kokkefag

Planlegge aktiviteten med en rød tråd for alle MINI Chefs i NKLs foreninger, lage gode oppskrifter, så alle MINI CHEFS kan lage seg sin egen oppskriftsbok (fysisk og digitalt)

Lokale ildsjeler, vil øke mulighetene for å lykkes, da engasjement og tid er viktig for å nå ut til målgruppen

Nasjonal aktivitet

Besøke TINE MatCup og NorgesCup, for å bli motivert til å søke restaurant- og matfag VG1

Kommunikasjon

Det er opprettet en egen INSTAGRAM for MINI CHEFSnkl_minchefs

NKLs pilot foreninger må jobbe aktivt mot aldergruppen på skoler, i egne barns og barnebarns nettverk og sammen med andre fritidsaktiviteter i regionen

Der kan være naturlig og mulig å samarbeid med Unge Kokker og  Ungt Entrepenørskap

Uniform og kniver

MINI CHEFS skal ha hvite uniformer med egen signaturlogo

MINI CHEFS skal bruke gode kokkekniver

 

Er du interessert eller kjenner du noen som dette tilbudet er egnet for – del det med vedkommende – dette blir veldig gøy.

Har du spørsmål om MINI CHEFS – send en mail til post@nkl.no