Foredrag og paneldebatt fredag 10 mars

Tilbake

Gunnar Jensen holder foredrag

I påfølgende paneldebatt deltar:

Hilde Veum NHO reiseliv

Jens Petter Hagen Fellesforbundet

Merethe Lundberg Young Chefs

Terje Tidemann FORM