Frist for å sende inn NM oppgaven kl 2400

Tilbake

NM oppgaven sendes til bodil@nkl.no

Se www.nkl.no under konkurranser for mer info