Tilbake

Helge Johansen har i mange år av sin kokkekarriere jobbet for å synliggjøre kokkefaget, i kraft av sitt tydelige engasjement i NKL og i bransjen.

Som medlem, oldermann, styremedlem, visepresident, president og andre tilhørende nordiske verv- har han bidratt til at NKL står stødig og godt i dagens KOKKENORGE.

Helge har sammen med styret, og organisasjonens administrative ledere, bidratt til å utvikle NKL til å bli et varemerke med godt omdømme.

NKL og De Norske Kokkelandslagene kan være glade for hans engasjement, utholdenhet og erfarne lederskap. Det har sikret gode leveranser og gjort organisasjonen til en partner mange i bransjen ønsker å samarbeide med.

Helge har valgt å prioritere tiden til seg selv, etter sykdom sommeren 2020 og han overlater NKL til Kim-Håvard larsen, i en god posisjon for å lykkes og for å utvikle organisasjonen videre.

Norske Kokkers Landsforening og Kokke Norge takker for mange års aktiv deltagelse for kokkafagets fremme.

Mette Løfblad har også valgt å gå ut av NKLS landstyre, hun fratrådte sitt styreverv med virkning fra 1.august 2020.

Mete og Helge vil bli takket ved en passende anledning, de fortjener begge en stor takk for tiden de har gitt til NKL Landsstyre.