Tilbake

Norske Kokkers Landsforening deler ut prisen til Årets lærebedrift i kokkfaget!

Kjenner du en bedrift, som kan være en kandidat til å bli Årets lærebedrift?

Hvem kan få prisen Årets lærebedrift i Kokkfaget?

På bildet ser du tidligere vinner To Rom og Kjøkken/ Trondheim, 2017

Prisen tildeles til en lærebedrift som har utmerket seg i sitt arbeid med opplæring av kokkelærlinger, og som har gjort seg bemerket i sitt lokalmiljø, i sin region eller nasjonalt. Bedriften må ha utmerket seg det siste året eller de siste årene på en positiv måte for fremme av kokkfaget, sitt gode arbeidsmiljø, faglig utvikling, positiv omtale i media eller på annen positiv måte for å fremheve faget.

Prisen skal inspirere og motivere lærebedrifter i kokkfaget, til å bidra til økt utdanning av faglærte kokker.

Utmerkelsen er en av bransjens mest prestisjetunge  og betydningsfulle priser. Utmerkelsen skal inspirere og motivere bedriftene til å kvalitetssikre opplæringen i kokkefaget. Prisen deles hvert år ut på landsmøtet til Norske Kokkers Landsforening(NKL).

Kriterier for å bli valgt til Årets Lærebedrift i Kokkfaget;
– Gjør en god innsats for fagopplæringen i kokkefaget (f.eks. fokus på rekrutteringsarbeid og informasjon i skole)
– Kan vise til et godt arbeidsmiljø og stabil arbeidskraft
– Har en langsiktig aktiv, systematisk og målrettet kompetanseheving av lærlinger og kokker
– Kvalitets-sikrer opplæringen og instruktøropplæringen
– Lærlingene ved bedriften har et sterkt fokus og engasjement for helse, miljø og sikkerhet
– Kan dokumentere opplæringen ved opplæringsbøker og lignende
– Gjennomfører lærlinge samtaler i henhold til opplæringsloven
– Legger forholdene til rette for deltakelse i lokale og nasjonale konkurranser for lærlingene
– Ved utdeling av prisen skal det blant annet legges vekt på:
o Opplæringens mål og innhold
o Samarbeid mellom bedrift, skole og andre utdanningsinstitusjoner

Forslag til kandidater

Alle i mat- og måltidsbransjen kan komme med forslag til aktuelle kandidater. Årets lærebedrift skal ha ansatte som er medlem av Norske Kokkers Landsforening

Send inn forslag med begrunnelse innen 1. februar til NKL – post@nkl.no

Prisen er et diplom, en «pokal» og bransjens anerkjennelse

Juryen i Årets lærebedrift består av;

NKLs president, 1 medlem fra NKLs styre, 1 medlem fra De Norske Kokkelandslagene og 1 journalist eller medieperson med kjennskap til mat- og måltidsbransjen

Prisen ble første gang delt ut i 2011 og her er noen av de tidligere vinnerne;

2020 Fisketorget, Stavanger, 2019 Hurtigruten, 2018 UNN- Tromsø, 2017 Tom Rom og Kjøkken, Trondheim, 2016 Brasserie France, Oslo, 2015 Bekkjarvik Gjestgiveri, 2014 Opplæringskontoret for Restaurant- og Matfag i Nordre Nordland, 2013 Statholdergaarden Oslo