Tilbake

 

Rekrutteringen til matfagene trenger kontinuerlig fokus for å opprettholde søkermassen til de videregående skolene og lærlinger til bedrift. Nå ser nok et rekrutteringskonsept dagens lys i Trondheim. Pop-up Restaurant & Matfag er et initiativ fra Strinda VGS v/Geir Rune Larsen i Trøndelag Fylkeskommune, og 3 av Trondheims beste restauranter har velvillig stilt opp sammen med støttespiller ASKO Servering Midt-Norge. Kokker og servitører fra To Rom & Kjøkken, Søstrene Karlsen/ Kalas & Canasta og Frati/ Ai Suma stiller velvillig opp i 3 dager for å besøke ungdomsskolene Charlottenlund, Rosenborg og Blussuvoll. Dette er en pilot, for å høste erfaringer fra opplegget og for å se responsen fra ungdommene og skolene. 

 

Første skole ut var Charlottenlund Ungdomsskole, og med stort engasjement fra alle involverte ble dette en lærerik dag for elevene.

15 stk. 10. trinns elever, fra 3 ungdomsskoler får en drømmedag sammen med 3 av byens beste restauranter. Kokker, lærlinger og servitører fra Frati/Aisuma, Søstrene Karlsen/Kalas & canasta og To Rom & Kjøkken vil være lærere, faglige veiledere og inspiratorer denne dagen.

 

Foreningen for opplæringskontorene i Norge FROM, har fått utarbeidet en rapport om rekruttering til restaurant- og matfag. De ønsket å få innsikt i hva som fungerer i forhold til ungdommers fremtidige yrkesvalg. Opinion som har utarbeidet rapporten, kom med konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres. Det er spesielt 3 ting man ser det naturlig å ta tak i fra denne rapporten:

  • Restaurant & Matfag passer ikke for alle! Derfor ønsker vi å få lov til å jobbe med elever som har lyst og interesse for restaurant- og matfagene.
  • Praktiske møter med bransjen fungerer best! Derfor ønsker restaurantene Frati/ Ai Suma, Søstrene Karlsen/Kalas & Canasta og To Rom & Kjøkken, å by på seg selv og sine profesjonelle kokker og servitører i møte med elever som har lyst og er interessert.
  • Fokus på å lage spennende mat og ingredienser til inspirasjon for ungdommen! Restaurantene vil komme på hver enkelt skole og ha en praktisk dag sammen med 15 elever. De vil omdanne skolens kjøkken og spiserom til en profesjonell restaurant. De 15 elevene skal sammen med kokkene og servitørene forberede og lage spennende retter sammen med 3 ulike restaurantene. Elevene skal invitere med seg inntil 30 stk. medelever og 10 stk. lærer/ansatte til bespisning.

Råvarer:

  • Alle råvarer og annet materiell vil bli medbrakt og det vil ikke medføre noen kostnader for ungdomsskolene.
  • Mye av dette sponses av sterke bransjeaktører som ASKO Servering, BAMA, Lerøy, Duni.

Gjester:

  • Elevene som deltar i pop up restaurant- og matfag inviterer 2 stk. medelever fra 10 trinn hver, totalt 30 stk. Mål:·       Et positivt omdømme til faget og bransjen.·       Bevisstgjøre elever, lærere og andre ansatte i ungdomsskolene hva restaurant- og matfag er, og hva det innebærer å jobbe innenfor våre bransjer.·       De 15 elevene og lærer blir invitert på hver sin restaurant til lunsj i ettertid av pop up restaurant- og matfag arrangementet. Her får de en deilig lunsj med presentasjon av bedriften og får vite litt om hvordan det er å jobbe i bransjen.Rosenborg ungdomsskole hos Søstrene KarlsenRestaurantene og skolene gjør avtaler om dato når vi er ute på skolene.·       I tillegg vil det være markedsføring på facebook og andre sosiale medier 

 

  • For ytterligere informasjon om aktiviteten kontakt initiativtaker Strinda VGS v/ Geir-Rune Larsen. e-post: geir-rune.larsen@stfk.no | mobil: 930 62 571