Tilbake

PROGRAM
Seminar Kl. 9.15 – 10.00
«Behov og muligheter – forbrukersegmentet 67 år +» Er forbrukersegmentet «de eldre» et forsømt marked i norsk
næringsmiddelindustri? Gruppen vil øke kraftig de neste tiår og det settes et stadig sterkere fokus på helse knyttet
opp mot valg av mat. Derfor er tverrfaglighet avgjørende for å sikre den nødvendige forbrukerinnsikt.
Foredrag i regi av Helge Bergslien, Måltidets Hus

Messe Kl. 10.00-11.00
Messeområdet åpner – messevandring. Besøk over 60 ulike leverandører fra bransjen, smaksprøver og faglig prat.

Seminar Kl. 11.00 – 11.45
«Fri for – Mulighet eller begrensning? Stadig flere velger et melke og glutenfritt kosthold.
En mulighet eller utfordring for matvarebransjen? Matvarebransjens holdning er avgjørende.» Allergier og
intoleranser – Foredrag med Mette Lund Larsen. Fokuser på muligheter fremfor begrensninger. Hvilke produkter
finnes?

Messe Kl. 11.45-13.00
Messevandring. Besøk over 60 ulike leverandører fra bransjen, smaksprøver og faglig prat.

INVITASJON TIL SEMINAR OG MESSE
Sett av 28. september til faglig påfyll. Besøk Matbransjen 2016 i Stavanger
Forum- Expo, stor fagmesse for storhusholdningsbransjen.
Teknisk arrangør
Messeselskapet AS
Tlf: 73 80 97 47
e-post: ida@messeselskapet.no
www.messeselskapet.no
Messen er åpen mellom kl. 10-17 onsdag 28.
september og kl. 10-15 torsdag 29. september.
Programmet og foredragene er åpne for alle i
bransjen, men er spesielt tilrettelagt for ansatte i
storkjøkken og kantiner.
PÅMELDING:
www.messeselskapet.no/matbransjen

les mer her

vin til melk