Tidenes største sjømatdelegasjon til Beijing

Tilbake

Det er ventet bred deltakelse fra den norske sjømatnæringen når Sjømatrådet inviterer til delegasjonsreise i mai måned. Det blir tidenes største sjømatdelegasjon til Kina, ifølge fiskeriutsending Sigmund Bjørgo.

I lys av normaliseringen mellom Norge og Kina inviterer Sjømatrådet norske sjømataktører til et to-dagers program i Beijing i mai måned. Sjømatseminar, minimesse og ekskursjon er noe av det som står på programmet når den norske sjømatnæringen samles i Beijing. Fiskeriministeren vil også delta på det todagers lange programmet som vil foregå 22.-24.mai.

Høye forventninger til det kinesiske markedet

Det er lite tvil om at næringen er forventningsfull til det kinesiske markedet.
Analyser fra Norges sjømatråd viser et potensial for tredobling av det totale laksemarkedet i Kina innen 2025.

– Med prognosene i betraktning, er det lett å forstå forventningene, sier Sigmund Bjørgo.
Også næringen ser ut til å ha tro på Kina fremover, og påmeldingene bekrefter interessen.

– Kina blir viktigere og viktigere for eksporten vår. Sett i lys av de siste måneders hendelser har vi merket en ekstra stor pågang i henvendelser fra kinesiske bedrifter, sier Ståle Nilsen i Ståle Nilsen Seafood.

Også fiskeriminister Per Sandberg vil delta på programmet i Beijing.

– Kina er et viktig marked for norsk sjømat. Samtidig er det et enormt potensial for videre utvikling av handelen med sjømat. Besøket blir viktig for å følge opp dialogen om rammevilkårene for norsk sjømateksport til Kina i lys av normaliseringen av våre politiske og diplomatiske relasjoner, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Ikke bare laks

– Det er naturlig at laksen har fått mye fokus med tanke på markedsadgangsutfordringer for fersk laks spesielt, men normaliseringen vil gagne hele sjømatnæringen vår, mener Bjørgo.

Interessen for norsk torsk, drevet frem av torskesatsningen, er voksende. Også kongekrabbe, uer, makrell, kveite, steinbit og ikke minst restprodukter har et betydelig potensial i Midtens Rike, ifølge Bjørgo.

Veien videre

– Utfordringer er ikke løst over natten i Kina, men nå er det forhåpninger om at den gode prosessen vil føre til en snarlig normalisering. Avtalen som ble signert på fredag mellom Fiskeriminister Per Sandberg og ministeren for Kinas veterinærmyndigheter, håper vi blir et godt bidrag for normaliseringsprosessen, sier Bjørgo.

En sulten norsk sjømatnæring

Sjømatrådets administrerende direktør Renate Larsen er så langt godt fornøyd med responsen på delegasjonsreisen.

– Vi hadde forventet en bred oppslutning, men kanskje ikke av dette omfanget. Interessen rundt minimessen er overveldende og bekrefter at norske aktører så absolutt er klar til å selge sin sjømat til kineserne, sier Larsen.

Minimessen arrangeres i forkant av seminaret og vil være en møteplass mellom norske eksportører og kinesiske prosesserings- og importselskaper.

– Plassene til delegasjonsreisen fylles fort opp og påmeldingsfristen nærmer seg, så her må man ikke nøle, avslutter Larsen.

For mer informasjon og påmelding til delegasjonsreisen: Delegasjonsreise til Beijing

Påmeldingsfrist: 2. mai.

 

For media:

Journalister som ønsker å dekke besøket bes ta kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet innen 3. mai for nærmere detaljer om program, påmelding og informasjon om visum. media@nfd.dep.no

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet