Tilbake

Årets Kokketalent 2022 ble lagt merke til allerede ved inntaket til NKLs KokkeCampus2022.

Årets Kokketalentet leverte en god søknad og en god introduksjonsfilm om seg selv.

Årets Kokketalent har vist gode holdninger, gode personlige egenskaper

Årets Kokketalent har gått foran både som eksempel og initiativtaker under hele Campus-uken, både sosialt og på kjøkkenet.

Årets Kokketalent har opptrådt korrekt og oppmerksomt, vist innsikt, interesse og evner fra første time, og har holdt det nivået under hele KokkeCampus 2022.

Årets Kokketalent leverte også best under den avsluttende speed cooking-testen!

Årets Kokketalent 2022 er Anne Gramstad.

Anne Gramstad er 17 år gammel, kommer fra Stord, og er elev på Fitjar vgs. Anne er en god representant for fremtidens norske kokker, og selv er hun helt sikker på at hun har valgt riktig utdanning. Anne er bestemt på å bruke VG2 til å finne sin riktige læreplass, et kjøkken med høy standard og med fokus på gode norske råvarer. NKL vil følge nøye med på Annes kokke karriere.

NKL Årets Kokketalent

Prisen tildeles den eleven som utmerker seg gjennom sin skriftlige søknad, sin presentasjon av seg selv på film, gjennom sitt engasjement under hele KokkeCampus, gjennom sine holdninger og i den avsluttende SPEED-COOKING testen. Årets Kokketalent kåres hvert år på NKL KokkeCampus

Norske Kokkers Landsforenings KokkeCampus – Et nasjonalt rekrutteringstiltak

Norske Kokkers Landsforening arrangerte KokkeCampus, for fremtidens norske kokker 26.juni-1.juli på BAMA landslagskjøkken, i Oslo.

KokkeCampus skal være en arena hvor fremtidens kokker og Norges unge kokketalenter bli inspirert, oppleve mestring, bli motivert til å fullføre sin påbegynte utdanning i kokkefaget. På KokkeCampus starter deres fremtidig kokkekarriere.

KokkeCampus er en annerledes «skole» med en betydelig næringslivsorientert undervisning, der mange av NKLs partnere har vært instruktører innefor sitt fagfelt. På KokkeCampus får fremtidens norske kokker på denne måten anledning til å etablere relasjoner og bygge nettverk til NKLs ledere, De Norske Kokkelandslagene, NKLs partnere og de andre deltagere fra hele landet – nyttige relasjoner til senere i den enkeltes kokkekarriere.

Norske Kokkers Landsforening synliggjør at rekruttering til Kokkefaget må foregå på flere områder og jobber for at kokkefaget fortsatt beholder sin posisjon som faget med flest fullførte utdanningsløp innenfor Restaurant- og Matfag. Det er godt kjent at mange elever «dropper ut» av påbegynt utdanningsløp etter VG1, Norske Kokkers Landsforening mener at KokkeCampus kan bidra til å redusere dette antallet. Mat- og måltidsbransjen trenger motivert ungdom og det vil alltid være jobb for faglærte kokker i bransjen. Hvert år fullfører mer enn 600 unge kokker sitt utdanningsmål og tar fagbrev.

Målgruppen for KokkeCampus er VG1-elevene som har søkt Kokk & Servitør VG2. NKLs KokkeCampus har i 2021 hatt med 20 motiverte elever fra hele kokke Norge. Søkere var fra 15 vgs i Norgeog deltagerne som ble valgt representerte 12 ulike skoler fra alle NKLs fire regioner.

Master Class

Blant mange innholdsrike, kreative og godt gjennomførte økter av NKLs på KokkeCampus, ble Master Class med De Norske Kokkelandslagenes manager Gunnar Hvarnes, Kaptein på Kokkelandslaget Sebastian Myhre og Benjamin Granerud fra Kokkelandslaget junior tatt veldig godt imot. I Master Class ble det satt fokus på tips, triks, smaker, teknikker og anretninger av alle retter du finner på menyen.Her fikk elevene en skikkelig en boost, i form av delt kunnskap og  kompetanse fra noen av Norges fremste konkurransekokker, med internasjonale meritter.

KokkeCampus 2023 – er allerede under planlegging

Alle elever som begynner på restaurant- og matfag CG1 neste skoleår 2022/2023, kan begynne og glede seg allerede nå. Tidligere deltagere vil sammen med NKL promotere NKLs KokkeCampus, et av mat- og måltidsbransjens mest spennende konsepter for motivasjon og inspirasjon for fremtidens norske kokker.

Alle bør følge med på NKL SO-ME.