Tilbake

ASKO Servering Norgescup for kokk- og servitørlærlinger 2021 avlyses.

TINE MatCup finalene 2021 flyttes fra Stavanger og utsettes inntil videre.

Begge konkurransene møter store utfordringer, med tanke på hvordan de tradisjonelt har vært arrangert og gjennomført, grunnet Covid-19 og alle konsekvenser pandemien fører med seg.

Konkurransene har vært planlagt med hensyn til gjeldende råd og anbefalinger fra regjeringen, FHI og lokale smittevernmyndigheter. Derfor er det i dag bred enighet blant de involverte arrangørene, om å avlyse finale-helgen 24-25.april 2021, på Jåttå vgs i Stavanger.

ASKO Servering Norges Cup – Alle involverte lag vil bli fulgt opp av teknisk arrangør, NKL Rogaland.

TINE MatCup – Vi ser på alternative løsninger for gjennomføring av finaler. Alle involverte lag vil bli fulgt opp av konkurransens arrangør.

Vi ønsker at alle lærlinger, elever, NKL foreninger, NKLs partnere og øvrige involverte skal vite at denne avgjørelsen ikke har vært lett, og at alle involverte gjerne skulle gitt de unge deltagerne en stor opplevelse, i en vanskelig tid. Likevel er det å bidra til å redusere smittespredning det viktigste vi kan gjøre nå.

Alle involverte ser frem til konkurransene i 2022, og lover at finale-helgen 2022 skal bli «BEST EVER»