Tilbake

Norske Kokkers landsforening og ASKO Servering er enige om en ny 4- års avtale for ASKO Servering Norgescup for kokk- og servitørlærlinger

ASKO Servering ønsker å støtte Norske Kokkers Landsforenings satsningsområder med særlig vekt på rekruttering til restaurant- og matfag generelt, og kokk- og servitørfaget spesielt.

ASKO Servering viser overfor bransjens publikum og marked, sitt tydelige fokus med denne avtalen. I tillegg til det overordnede målet med avtalen, skal samarbeidet skal bidra til å skape gode business-2-business relasjoner blant NKLs medlemmer, næringsdrivende i serveringsbransjen og deltagere i NKLs partnerprogram.

-Avtalen synliggjør på en god måte arbeidet ASKO Servering gjør for lærlinger, kokker, mat- og måltidsbransjen generelt i Norge, sier Nina Borgen i ASKO Servering. Denne avtalen gir alle NKLs 23 foreninger god mulighet til å arrangere lokale konkurranser, med praktisk og økonomisk støtte, forteller fungerende president i NKL Kyrre Dybdal.

Norske Kokkers Landsforening er glad for søkelyset ASKO servering har på rekruttering til Kokkfaget. ASKO Servering, Norske Kokkers Landsforening og NKL Rogaland ser frem til årets finale-helg 29-30.april, på Jåttå vgs i Stavanger – den skal bli «BEST EVER»