Tilbake

Nominer din kandidat til Årets lærebedrift i kokkefaget

Formål
Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL), NHO Reiseliv og Foreningen for opplæringskontorene i restaurant og matfag (FORM) deler hvert år ut prisen «Årets Lærebedrift».

Prisen skal være en spore, inspirasjon eller honnør for godt utført arbeid for opplærings-bedrifter i Norge.
Prisen gis til en bedrift som har utmerket seg i sitt arbeid for å drive opplæring av kokkelærlinger, og som har gjort seg bemerket i sitt lokalmiljø, region eller nasjonalt.
Bedriften må ha utmerket seg det siste året eller de siste årene på en positiv måte for fremme av faget; godt arbeidsmiljø, faglig utvikling, positiv omtale i media eller på annen positiv måte for å fremheve faget.

Kriterier for utvelgelse av bedrift
_ gjør en god innsats for fagopplæringen i kokkefaget
_ (f.eks. fokus på rekrutteringsarbeid og yrkesinformasjon i skole)
_ kan vise til et godt arbeidsmiljø og stabil arbeidskraft
_ har en langsiktig aktiv, systematisk og målrettet kompetanseheving av lærlinger og kokker
_ kvalitets-sikrer opplæringen og instruktøropplæringen
_ lærlingene ved bedriften har et sterkt fokus og engasjement for helse, miljø og sikkerhet
_ kan dokumentere opplæringen ved opplæringsbøker og lignende
_ gjennomfører lærlingesamtaler i henhold til opplæringsloven
_ legger forholdene til rette for deltakelse i lokale og nasjonale konkurranser
_ Ved utdeling av prisen skal det blant annet legges vekt på:
– opplæringens mål og innhold
– samarbeid mellom bedrift, skole og andre utdanningsinstitusjoner

Hvem kan tildeles prisen?
Mottageren(e) skal som hovedregel:
_ ha ansatte som er medlem av NKL
_ være medlem i NHO Reiseliv
_ være medlemsbedrift i et opplæringskontor sammensluttet med FORM

Forslag til kandidater med begrunnelse som beskrevet i § 1- 2 sendes:
Administrasjonen i NKL v/ Daglig leder Bodil Skjørestad: bodil@nkl.no
Mailen merkes: Årets lærebedrift.
Fristen for forslag er 1. februar før landsmøte det påfølgende året.

Prisens innhold
Prisen består av et diplom.
Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL), NHO Reiseliv og FORM skal foreslå prisens innhold som fremlegges for Landsmøtet.
Utdeling av prisen skal skje på NKLs landsmøte hvert år. Prisen ble tildelt første gang i 2011

 Juryens sammensetning
Norges Kokkemesteres Landsforening, NHO Reiseliv og FORM foreslår kandidater til jury.
Utvelgelse av prisvinneren(e) foretas av en jury på fire til seks personer.
Juryens sammensetning:
NKLs president
1 medlem fra NKLs styre
1 medlem fra NHO Reiseliv
1 medlem fra FORM
1 journalist eller medieperson
Juryen oppnevnes av Norges Kokkemesteres Landsforening, NHO Reiseliv og FORM for to år.
Juryens avgjørelse er endelig. Den kan beslutte ikke å utdele pris ett år, men beslutningen må begrunnes.
Alle medlemmer i Norges Kokkemesteres Landsforening, NHO Reiseliv og FORM kan komme med forslag på kandidater til prisen.
Juryens medlemmer kan selv ikke foreslå kandidater til årets lærebedrift.

Håndtering av innkomne forslag
Alle forslag til Årets lærebedrift skal ikke offentliggjøres.
Det viser seg at interessen for denne nye prisen er stor og det har kommet inn flere forslag i år. For å unngå fremtidige diskusjoner vedrørende hvem som får ikke får, foreslås det at alle forslag til prisen ikke skal offentliggjøres, kun tre nominerte skal presenteres på NKLs Landsmøtet. Det vil ikke være prisen og vinneren verdig at det skal oppstå diskusjoner om tildelingen og fortjeneste av prisen.

Revidering av statutter
Statuttene revideres av oppnevnt komité som velges på NKLs landsmøte for to år av gangen med én representant fra hver av de tre organisasjonene herunder nevnt:
NHO Reiseliv, FORM og styret i NKL.
Endringer presenteres, debatteres og vedtas på NKLs årlige landsmøte.

Bekkjarvik familien