Tilbake

Bli kokk nå!

Hvilket utdanningsvalg skal ungdommen velge nå?

Høsten er den tiden på året 10 klassingene vanligvis benytter til å besøke videregående skoler, for å hospitere og utforske et eller flere studieprogram. I år er ikke dette mulig, da Corona-pandemien har satt en effektiv stopper for ungdommens utforskertrang.

Norske Kokkers Landsforening vil gjerne bidra og gir her noen gode innspill til ungdommen og deres foreldre. Vi deler flere filmer fra kokkefagets ulike arenaer.

Skrevet av daglig leder Espen Wasenius

Yrkesfag er ingen lekeplass for skolelei ungdom, yrkesfag er en seriøs utdannelse

Så lenge jeg kan huske, har Norge hatt behov for flere fagarbeidere. Denne uken var intet unntak. Da la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem sin rapport om sysselsetting og arbeidsstyrke frem mot 2040. I likhet med rapporten som kom for to år siden, viser den at Norge vil ha for få personer med yrkesfaglig bakgrunn fra videregående i årene som kommer. Les hele artikkelen til Jurist og journalist Maryam IqbalTahir i / Aftenposten, 14.11.2020

Velg yrkesfag – velg restaurant og-matfag, og bli kokk!

De Norske Kokkelandslagene er blant kokkefagets fremste ambassadører, og gode eksempler på hva man kan oppnå med fagbrev i kokkefaget. De er ikke alene, det er mange gode ambassadører blant lærerressursene på landets videregående skoler og i opplæringskontorene. Det er ildsjeler, som lever for sitt fag, de vil vise deg veien til en aktiv yrkeskarriere i kokkefaget, gjennom VG1 og VG2 i videregående skole, før du starter i VG3 – din læretid i bedrift.

Norske Kokkers Landsforening er opptatt av rekruttering til kokkefaget, og sammen med blant andre Baker og Konditorenes Landsforening, er vårt felles mål å øke fokuset på utdanningsprogrammet restaurant- og matfag, slik at ungdom som ønsker å ta en yrkesfaglig utdanning – søker på VG1 Restaurant- og Matfag. Lærerne og ildsjelene i den videregående opplæringen vil bidra til at ungdommene som trenger veiledning, tar et riktig valg.

I denne linken finner du mye nyttig informasjon om kokkefaget https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/kokk

Kokken har mange muligheter

I NKLs blad «KJØKKENSJEFEN», var det en artikkel i nr. 3/2018. Vi tar forbehold om at noen av kokkene i artikkelen kan ha byttet arbeidsgiver siden 2018.

Den er verdt å lese du finner linken her.

Kjøkkensjefen – Kokken har mange muligheter

Mange gode rekrutteringstiltak

Kokkekonkurranser alene er ikke tilstrekkelig for å markedsføre kokkefaget som det riktige yrkesvalget for ungdom som skal velge studieretning. Nedenfor har vi gode eksempler på hvilke rekrutteringstiltak det jobbes med i Kokke Norge hvert år, vi har også to nyheter

Nortura – NKLs generalsponsor har et godt opplæringsprogram for flere fag. Se deres film på denne adressen,

https://www.youtube.com/watch?v=v6nDY6Ysrro&feature=youtu.be

Form  – Foreningen for Opplæringskontorene i Restaurant- og Matfag har laget filmer for fagene innenfor deres studieprogram, her finner du linken til deres film.

https://www.youtube.com/watch?v=zt7znI_RmJU&t=10s

Mini – Chefs (nyhet 2021)

er et helt nytt tiltak NKL har satt fokus på i sin Strategiplan for 2019-2022. Dette tiltaket skal henvende seg til barn og ungdom i alderen 10-15 år. Tiltaket skal nå testes i fem pilotprosjekter i             1. halvår 2021. Følg med på NKLs SOME.

KokkeCampus (nyhet 2021)

Et nasjonalt tiltak som skal arrangeres i Oslo uke 26 hvert år.

Kokke Campus skal være «en arena hvor den enkelte elev skal bli inspirert, oppleve mestring, bli motivert på vei fra VG1 til VG2 og til sin fremtidige kokkekarriere»

Her planlegger vi å dele ut en motivasjonspris til Årets Kokketalent.

Følg med på NKLs SOME, her kommer informasjon etter nyttår.(alder 16-17 år)

Dekker til fest

Vi dekker til fest startet i 2009 og er et omdømme- og rekrutteringskonsept utviklet av avdelingsleder Geir-Rune Larsen ved restaurant- og matfag på Strinda videregående skole i Trondheim. Konseptet bygger på et systematisk samarbeid mellom skoler og bedrifter og kan vise til svært solide resultater for økte søkertall flere steder i landet. Du finner mer informasjon om konseptet i linken

https://www.nhoreiseliv.no/om-oss/kampanjesider/vi-dekker-til-fest/om-vi-dekker-til-fest/

Ung restaurant

Konseptet er utviklet av Oi! Trøndersk Mat og Drikke og Fagnettverket for Restaurant- og Matfag i Trøndelag i samarbeid med Norske Kokkers Landsforening – Trondheim. I Trondheim arrangeres Ung Restaurant som en stor dugnad og et felles løft fra en samlet bransje. Sjekk ut informasjon i denne linken

https://www.matriketmidt.no/prosjekter/ung-matglede/verktoeykasse-for-rekrutteringstiltak-til-restaurant-og-matfag/ung-restaurant/

Fiskesprell

Målsetningen til Fiskesprell er å øke inntaket av fisk og sjømat blant den yngre delen av befolkningen, samt søke å utjevne sosiale ulikheter knyttet til kosthold. Ulike aktiviteter har vært gjennomført for å oppnå delmålene og igjen hovedmålsettingen for prosjektet.

Fiskesprell er en aktivitete som gjennomføres for ulike alderstrinn.

Norske Kokkers Landsforening har også et samarbeid med Stiftelsen Norsk Gastronomi, hvor kokkekonkurranser er verktøyet og virkemidlet for å oppnå oppmerksomhet omkring kokkefaget og det fantastiske håndverket dette er. Kokkekonkurranser for ungdom i regi av NKL og deres samarbeidspartnerer, er attraktive og prestisjefylte konkurranser, her fokuserer vi på to av dem.

TINE MatCup

TINE MatCup er en konkurranse for kokk- og servitørelever på VG2, som arrangeres av TINE og Norske Kokkers Landsforening. Den landsomfattende konkurransen går over tre steg: Menykonkurranse, semifinaler og finale. Konkurransen kårer Norges beste elever innen kokk- og servitørfaget. Målet med konkurransen er å motivere unge fagutøvere, og styrke fokus på rekrutteringen til kokkefaget. I tillegg ønsker TINE å skape relasjoner til bransjen og fremtidens kokker.

I årets konkurranse har 58 lag fra hele landet deltatt, semifinalene arrangeres i disse dager med 30 lag, og i finalen i 2021 møtes 6 lag.

Her finner dere mye informasjon om TINE MatCup.

https://www.tine.no/tine-matcup 

Norgescup for kokk-og servitørlærlinger

I snart 40 år har Norges Cup (nå heter konkurransen ASKO Servering Norgescup) vært Kokke-Norges arena hvor fremtidens fremste fagfolk konkurrerer i en prestisjepreget konkurranse for kokkelærlinger. Mange kokketalenter og internasjonale konkurransekokker har startet sin konkurransekarriere her. Christian Andre Pettersen, Øivind Bøe Dalelv, Ørjan Johannessen, Karl Erik Pallesen, Christer Rødseth og Runa Kvendseth har alle deltatt i Norges Cup. Mange tror Runa Kvendseth kanskje kan bli Norges første kvinnelige kokk i Bocuse D’or.

her finner dere informasjon om ASKO SERVERING Norgescup – http://www.norgescup.com/

Olympic Winners over all – IKA Culinary Olympics 2020!

Det Norske Kokkelandslaget SR ble tidligere i år olympiske mestre under KOKKE OL i Stuttgart. Det er en lagseier i verdens største og mest prestisjefylte kokkekonkurranse

Se den fantastiske reportasjen her.

https://www.olympiade-der-koeche.com/en/news/norway-wins-the-25th-ika-culinary-olympics-in-stuttgart/

Bli kokk nå!