COMMUNITY CATERING NM 2018

Tilbake

COMMUNITY CATERING NM 2018

KANTINE | PERSONALRESTAURANT | INSTITUSJON

11. og 12.september 2018

ASKO / KIT-AKADEMIET I OSLO

Oppgave

Oppgaven er et uttrekk fra oppgavesettet som gjelder i Culinary World Cup og IKA Culinary Olympics for Community Catering.

 1. Oppgaven skal lages til 12 personer, 9 serveres til gjester og 3 til dommer, og det må være mulig å plassere hele menyen på servicebrett, unntaket kan være desserten om den består av iskrem/sorbet. For å servere en perfekt dessert kan gjestene få den på et senere tidspunkt. Anrettet på FIGGJO porselen. Dommernes 3 brett blir vilkårlig valgt i service.
 • 1 suppe – hoved garnityr skal være flerbruk av råvarer fra kjøttrett eller fiskerett
 • 1 salat, maks 400 ml pr gjest, 2 dressinger
 • 1 vegetarisk rett
 • 1 kjøttrett og en fiskerett – en av rettene skal serveres fra en «servicestasjon»
 • 1 dessert
 • Hvert lag får utlevert hoved råvarene og øvrige råvarer som er bestilt på lagets råvareliste, alle råvarer står på kjøkkenet når du sjekker inn på konkurransedagen.
  • RÅVARELISTE VIL BLI DISTRIBUERT SAMMEN MED OPPGAVEN

Total kostnad kan ikke overstige kr. 80.- NOK pr gjest

 • I oppgaven skal dere ta følgende KLIMASMARTE HENSYN;

 

Klimasmart mat fokus

  • Her skal deltagerne bruke UNILEVER sin CO2-kalkulator for å beregne hvor klimasmart deres meny er. CO2-kalkulasjonen skal gjøres sammen med kvalifisert dommer på konkurransedagen.Matsvinn / Kildesortering under konkurransen
  • Lagene skal kildesorterer alt avfall og svinn i ulike beholdere under konkurransen. Avfallet kan f.eks. deles inn slik;
   • matavfall som er planlagt gjenbrukt dagen etter eller annen dag, men som man ikke har tid til å bruke under denne serveringen
   • avskjær som ikke kan gjenbrukes
   • annet avfall som ikke er mat etc

En kvalifisert dommer gjør en kvalitativ poengvurdering av kildesorteringen etter serveringen.

 • Plan for gjenbruk/flerbruk av råvarer
  • Krav til en plan for gjenbruk/flerbruk av råvarer. Hvordan man har tenkt å få maks utnyttelsesgrad ut av råvarene man bruker, evt gjenbruk, flerbruk under samme servering etc

 

 1. Oppgaven skal løses på 5 timer i kjøkkenet, da serverer lagene i trukket rekkefølge
 2. Laget skal bestå av 2 deltagere med fagbrev (kokk, institusjonskokk, konditor)
 3. FIGGJO porselen, dere vil få tilsendt informasjon om hvilket porselen som skal brukes

Påmelding

Konkurranseavgift kr. 5000.- pr lag, faktureres på den oppgitte adressen i påmeldingen.

Avgiften dekker overnatting fra 11-12.sept for 2 deltagere på laget (dobbeltrom der det er naturlig) kokkejakker, forstykker, råvarer, premier og felles middag 11.september

Reisekostnader
Deltakerne må selv dekke sine reisekostnader

 Påmelding til COMMUNITY CATERING NM 2018:
Påmeldingen PDF – fil 1, må inneholde;

 • Menyen med bilder,
 • Kalkyle/kostnadsberegning for lagets meny
 • Beregning av næringsverdien for hver enkelt del i oppgaven
 • Eksakt råvareliste – lagets råvarebestilling til gjennomføring på konkurransedagen

Viktig info;