Tilbake

Måltidets Hus i Stavanger har vært Norges Kokkemesteres Landsforenings bastion siden 1996. Det var her NKL etablerte eget kontor for første gang, og det er her daglig leder og administrasjonen har holdt til frem til idag. I Måltidets Hus har NKL hatt gode synergier ved å være i et matfaglig miljø, men med tiden har det blitt færre matfaglige virksomheter i huset.

NKL vil fremheve betydningen av å ha hatt eget kontor i Måltidets Hus, og vil takke ALLE som i mer enn 20 år har bidratt til NKLs utvikling. Det er vemodig og spesielt for mange at denne tidsperioden er over. Tusen takk for deres bidrag, støtte, hjelp og gode samarbeid.

Fra 1.03.18 er NKLs adresse

TOLLBUGATA 8/ KONTOR 308, 0152 OSLO.

Daglig leder vil gjøre alt for å ivareta NKLs interesser, fra organisasjonens nye adresse.

Alle medlemmer, sponsorer, samarbeidspartnere og andre kokkevenner ønskes varmt velkommen til en kopp kaffe – vi sees på NKLs nye adresse i Oslo.