Tilbake

Norske Kokkers Landsforening  er gjennom sitt medlemskap i WACS (World Association of Chefs Societies) stolte over det arbeidet som gjøres gjennom  WCWB -World Chefs Without Borderes, et globalt humanitært hjelpeinitiativ. NKL har tidligere deltatt med ressurser til dette arbeidet, og har i den senere tid etablert et nasjonalt prosjekt med tittelen Chefs take careKokker, tar ansvar!

Kokker, tar ansvar nå og hjelper et folk i nød, folket i UKRAINA trenger vår hjelp nå!

NKL vil bidra med kr. 50.000.- til Kirkens Nødhjelp for å hjelpe mennesker som nå er på flukt i Ukraina.

NKL vil samtidig oppfordre alle NKF’s medlemsland, NKL foreninger, NKLs medlemmer, NKLs samarbeidspartnere og serveringsbransjen til å gi et økonomisk bidrag – gjerne til Kirkens Nødhjelp eller andre hjelpeorganisasjoner.

NKL har valgt å bidra med penger, fordi det er den mest effektive hjelpen å gi akkurat nå.

Norske Kokkers Landsforening håper at mange i vår bransje følger opp dette initiativet – Kokker, tar ansvar!

 Slik gir du din støtte;

  1. Bruk det oppsatte valget når du klikker på lenken Kirkens Nødhjelp
  2. Bruk Vipps: 2426
  3. Bruk dette kontonummeret 1594.22.87426 – Folk i nød skal ha hjelp!
  4. SMS med kodeord GAVE til 2426 (250,-)