Tilbake

NKL og BKLF har inngått ny avtale og fortsetter det gode samarbeidet!

Bakgrunn og Intensjon for denne avtalen er at organisasjonene Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) og Norske Kokkers Landsforening (NKL) har flere sammenfallende interesser og formål. Organisasjonene har et tydelig søkelys på rekruttering til restaurant- og matfag VG1, og til sine respektive lærefag spesielt.

I dag velger 69% av VG3 elevene innenfor utdanningsprogrammet restaurant- og matfag en læretid i Kokkefaget, Konditorfaget og Bakerfaget. (kilde: Rapport fra Rådgivende utvalg for rekruttering til mat- og måltidsbransjen, februar 2021) Denne ledende posisjonen må NKL og BKLF fortsette å utnytte til å motivere og inspirere flere ungdommer til å søke yrkesfaglig utdanning og søke RMVG1.

Begge organisasjonenes bransjer har et stort behov for faglært arbeidskraft, lærlinger og fortsatt gode håndverksbedrifter.

Avtalen skal styrke samarbeidet mellom BKLF og NKL, med tanke på rekruttering til restaurant og matfag, og for å gjøre respektive fag til et mer interessant yrkesvalg dagens unge og fremtidens faglærte arbeidskraft.

Oppmerksomheten Kokkefaget, Konditorfaget og Bakerfaget skapes ofte når de respektive landslagene konkurranser på faglig, høyt internasjonalt nivå, og når nasjonale konkurranser arrangeres. NKL og BKLF legger sterk vekt på konkurransenes betydning for utvikling av fagene og ungdommens interesse for fagene.

Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) og Norske Kokkers Landsforening (NKL) har ambisjoner og mål om at deres respektive landslag til enhver tid skal hevde oss blant de beste og i alle konkurranser hvor organisasjonenes landslag konkurrerer – er pallplassering målet!

BKLF og NKL er økonomisk og praktisk ansvarlig for gjennomføringen av egen organisasjons respektive aktiviteter på alle områder avtalen omfatter, og bærer selv kostnaden for å delta i samarbeidet.

Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) og Norske Kokkers Landsforening (NKL) er også med i det nasjonale rekrutteringsprosjektet for rekruttering til mat- og måltidsbransjen.

Foto: Direktør i BKLF Gunnar Bakke og daglig leder Norske Kokkers Landsforening Espen A. Wasenius