Tilbake

Gjenbruk av profilbekledning
Eksponering og synlighet har lenge vært en naturlig gjenytelse i mange sponsor- og partneravtaler. I NKL og for De Norske Kokkelandslagene er det også slik. Kokkejakker og profilbekledning vil fortsatt være en naturlig del av en partneravtales gjenytelser.

NKL har derfor valgt å gi kokkejakkene et lengre liv, etter at de er tatt ut av ordinær bruk på De Norske Kokkelandslagene. Vi har sammen med en lokal systue valgt å sy dem om til bærenett. Dette er et enkelt bærekraftstiltak, som bidrar til arbeid i den lokale systua og som gir gjenbruk av gamle tekstiler.

Skredderen i Moss

«Tekstilindustrien har stor negativ påvirkning på miljø og klima, og derfor er det aller beste vi kan gjøre, å gjenbruke det som allerede eksisterer. På den måten reduserer man ny utvinning av råvarer fra naturen, og det bidrar også til at avfall som ellers ville blitt brent, kan få nytt liv» www.grontskift.no

Hva bruker NKL bærenettene til?
De brukes til gaveposer i forbindelse med mange ulike NKL-aktiviteter. De blir alltid tatt godt i mot av de som får dem.

Norske Kokkers Landsforening har blitt inspirert av andre, og vil gjerne bringe utfordringen videre til flere aktører i bransjen! #gikokkejakkennyttliv