Tilbake

Neste år er Norske Kokkers Landsforening 70 år. Det vil bli markert ved flere anledninger i 2024. Landsmøtet i Trondheim 8-10. mars vil bli et av arrangementene der NKLs 70-års jubileum skal markeres. I anledning jubileet har KJØKKENSJEFEN snakket med tre tidligere presidenter for å få frem litt av historien til NKL.

TEKST: ODDBJØRN ROKSVAAG

Kristine Hartviksen (51) var NKLs første kvinnelige president og har tatt mange kamper for mangfoldet i kokkefaget, både i Norge og internasjonalt.

Kristine Hartviksen er fra Asker og har både fagbrev og mesterbrev i kokkefaget. Hun har vært kokk og kjøkkensjef flere steder. De siste årene har hun vært områdeleder/regionleder og produktansvarlig i Compass Group og de siste 15 årene kategorisjef og nå leder for innovasjon på kategori innkjøp i NorgesGruppen.

Kristine var den første kvinnelige lederen for de norske kokkene. Da ble også tittelen endret fra formann til president.
– Det banet litt vei føler jeg. Ikke bare i Norge, men også videre både i Norden og ute i verden. På en stor kongress kunne det være flere hundre menn og kun noen få kvinner.

Kristine var president i perioden 2009-2015. Hun var først styremedlem i perioden 2003 til 2009. Hun har vært med i den nordiske foreningen i hele 15 år, siste 6 år som nordisk president. Hennes engasjement startet i NKL Oslo, før hun kom inn i styret i landsforeningen der hun gikk i «lære» hos Håkon Reigstad. På samme tid var Einar Øverås nordisk leder. To svært gode støttespillere, da og nå.
– Jeg har vært heldig å få lære av de beste, sier Kristine Hartviksen.

– Hva var de tre viktigste sakene da du var president?

– Den ene var WACS i 2014. Den andre at vi fikk på plass en god treningsarena for De Norske Kokkelandslagene. Det har vært viktig for utviklingen og prestasjonene til våre konkurransekokker. Da jeg startet som president, dro vi rundt på skoler og trente. Jeg er takknemlig for det, men det ga en krevende logistikk. Landslagskjøkkenet på Bama og Kit-akademiet ble derfor et stort løft. Den tredje saken var nok rekruttering til faget og foreningen. Vi fikk blant annet inn en YoungChef inn i styret.

– Hva var din fanesak i din presidentperiode?

– Min fanesak var utvilsomt å bygge team. Jeg er en team-person og hadde i min periode et sterkt ønske om å få med alle, se alle og lytte til alle. Jeg minnes gode styrer og et godt team som jobbet bra sammen i hele foreningen. Det gjaldt både styret, foreningen, De Norske Kokkelandslagene og sponsorene.

– Hva gledet du deg mest over i din periode?

– Det er nok WACS i 2014 og hvordan vi planla, gjennomførte og leverte i henhold til våre strategier. Arrangementet var svært samlende og bidro til at foreningen fra nord til sør stod samlet. Alle foreningene deltok og alle hadde ansvar for hvert sitt arrangement, om det så var en lunsj eller en kaffepause. Vi fikk vist frem hele Norge til hele verden. Tusen deltakere fikk smake lokale retter fra alle deler av landet presentert av de lokale foreningene. WACS i Stavanger ble et fantastisk arrangement.

– Hva mener du blir viktig for at NKL skal lykkes i fremtiden?

– Jeg mener det blir enda viktigere å se hele bransjen, å se mer enn NKL. Vi må være rause og dele. Vi må by på kunnskapen vi har. Det skaper lojalitet og samarbeid, og det vil styre foreningen mot nye oppgaver. Her kommer også mangfoldet inn. Det gjelder De Norske Kokkelandslagene, den enkelte forening, konkurranser, presidenter, sponsorer og NKL sentralt. Hvis vi lykkes med det, vil det skape resultater. Vi må ta initiativ og invitere. Vi må by på det vi har og dele. Så lenge du er lærevillig, så kan du utvikle deg. Det blir også viktig å bygge bro til Bocuse d’Or og andre matmiljøer. Man blir ikke god alene.

Å være kvinnelig leder i et så mannsdominert lederforum på verdensbasis kan være krevende. Det har Kristine følt på mer enn én gang.
– Jeg ble valgt ved akklamasjon i Norge og Nordisk, og jeg følte at foreningen var klar for det her i Norge og i Norden. Men det er mer utfordrende i verdenssammenheng. Det forandrer seg i riktig retning, men det går sakte. Det ble bekreftet på siste kongress i Abu Dhabi. Der var det alt for få kvinner. Vi har en stor jobb å gjøre der. Den må vi gjøre i fellesskap.

– Jeg er opptatt av å heie på mangfoldet, sier Kristine Hartviksen, vel vitende om at hun kanskje fortsatt skal stå i den kampen fremover. Hun vurderer nemlig å stille som kandidat som Nord-Europa-president.