Tilbake

Vi har hatt fem fantastiske dager fylt av læring og inntrykk, med masse flott ungdom som har tatt et bevisst og klokt utdanningsvalg for seg selv. Vi gleder oss til å følge med dem alle, og følge deres vei gjennom kokkeutdanningen. Vi håper mange av årets deltagere får en innholdsrik kokkekarriere i et langt yrkesliv.

I år hadde vi 24 deltagere fra 18 forskjellige skoler over hele landet. Vi hadde også 3 faglige veiledere og en Campus-assistent, og ikke minst, strålende bidrag hver dag på Campus, fra partnere i NKLs partnerprogram.

Årets Kokketalent 2023
Alle deltagere på KOKKECAMPUS er kandidater til prisen NKL Årets Kokketalent. Prisen tildeles den eleven som utmerker seg gjennom sin søknad, sin presentasjon av seg selv på film. Deltagerene følges nøye gjennom deres engasjement, sine holdninger til faget, holdninger til de rundt seg, og sin sosiale deltagelse under KOKKECAMPUS. Årets Kokketalent har gjennom hele CAMPUS fremstått som en som bekler alle disse punktene, deltageren har imponert på alle områder.

Årets Kokketalent 2023 er Mari Solhaug Moi, fra Bryne VGS.

NKL Gratulerer Mari med prisen, og lover at vi vil følge nøye med henne gjennom kokkeutdanningen og at vi håper å se henne igjen i TINE MatCup senere i år.

NKL har som mål at KOKKECAMPUS skal være en arena hvor fremtidens kokker og Norges unge kokketalenter, skal bli inspirert, oppleve mestring og bli motivert til å fullføre sin påbegynte utdanning.

«En arena hvor den enkelte deltager skal bli inspirert, oppleve mestring, bli motivert til VG2 og sin fremtidige kokkekarriere, for fremtidens faglærte kokker»

KOKKECAMPUS er en annerledes «skole» med et sterkt samarbeid med elevenes skole og arbeidslivsorientert undervisning, der mange av NKLs partnere er instruktører innenfor sitt fagfelt. På KOKKECAMPUS får fremtidens norske kokker på denne måten anledning til å etablere relasjoner og bygge nettverk til NKLs ledere, De Norske Kokkelandslagene, NKLs næringslivspartnere og de andre deltagere – nyttige relasjoner for den enkelte deltagers fremtidige kokkekarriere.

På KOKKECAMPUS siste dag, holdt De Norske Kokkelandslagenes kaptein Sebastian Myhre en MasterClass. Her fikk elevene en faglig «boost». En av Norges av beste kokker delte kunnskap, kompetanse og erfaringer med noen av Norges fremtidige kokker. Elevene fikk nyttige tips, før de selv skulle presentere sine ferdigheter i en avsluttende praktisk prøve, en SPEED-COOKING-TEST.

Norske Kokkers Landsforening gleder seg til å følge deltagerne i årene som kommer, og håper at alle kokketalentene får et spennende kokkekarriere i et langt yrkesliv.

Tusen takk til Kyrre Dybdal, Trond Andresen, Hans Dahl Ørstavik og Adrian Vikse for jobben dere har gjort for NKL KOKKECAMPUS 2023.