Tilbake

Det var stor konkurranse om de 6 plassene på det nye Kokkelandslaget Community

Catering, som skal representere Norge i IKA Culinary Olympics, Stuttgart i februar 2020.

Den internasjonale benevnelsen og konkurransekategorien har gitt navnet til landslaget.

Deltakere er valgt ut av en utvelgelsesjury på fire personer, bestående av:

NKL daglig leder; Espen Wasenius, NKL Visepresident; Kim Håvard Larsen, ansvarlig for

NKL Landslagene; Kjetil Gundersen og leder av NKL Faglig utvalg; Erlend Gitsø.

De 6 deltakerne er:

Thomas Ekenes-Fosback, Grilstad Storkjøkken, Oslo

Inger Renathe Østmo, ISS WORLD, Oslo

Christian Mathiassen, TOMA Gruppen, Rogaland

Christopher Jarodd, bRest bedriftsrestauranter, Oslo

Anita Stene, Compass Group /Eurest, Oslo

Sara Osuma, Hegstad & Blakstad, Trondheim

Grunnlag for søkerprosessen:

For å kunne bli med på landslaget må kokkene:

• Ha fagbrev i kokkfaget, institusjonskokkfaget eller i konditorfaget og ha en bred

bakgrunn innenfor definisjonen av Community Catering (personalrestaurant,

kantine, institusjon eller catering)

• være forberedt på å bruke mye tid på trening, konkurranse samt utføre gjenytelser

til sponsorer

• være gode lagspillere

Ved å være en aktiv kokk på landslaget får de erfaring og opplevelser som er uforglemmelige!

I et aktivt konkurransemiljø får de utfordret seg både faglig og sosialt, og en unik

mulighet til å bygge gode relasjoner og nettverk for fremtiden.

De blir aktive ambassadører og viktige forbilder for kokkefaget, og vil fremstå som en

spydspiss og inspirasjonskilde i sitt fagmiljø. Arbeidsgiverne får stolte landslagskokker

i sine team!

Deltakerne er alle medlemmer av Norges Kokkemesteres Landsforening.