Tilbake
NKLs æresmedlemskap tildeles medlemmer som har gjort en spesiell innsats for Norske Kokkers Landsforening

NKLs landsmøte i Trondheim 2024 ble avsluttet med en fantastisk bankett. En banket en 70-års jubilant av denne kaliber verdig.

Det ble på banketten utnevnt to nye æresmedlemmer i Norske Kokkers Landsforening, Kristine Hartviksen, NKL Oslo og Terje Moen, NKL Trondheim

NKL gratulerer!