Tilbake

Når World Chefs-kongressen i Singapore nærmer seg i oktober, intensiveres valgkampen for nytt styre til World Association of Chefs’ Societies (WACS). En av de fremtredende figurene i denne spennende perioden er Kristine Hartviksen, som spiller en nøkkelrolle i Team Andy, et av de fire teamene som kjemper om å lede WACS de neste fire årene.

 

The Culinary Unity – Et sterkt team for fremtiden
WACS velger ny president hvert fjerde år, og med valget følger et nytt styre med Continental Directors og presidentens personlige team. Andy Cuthbert, president i Emirates Culinary Guild og Continental Director for Africa/Middle East i WACS, stiller som presidentkandidat, og han har samlet et dyktig team av andre personer rundt seg: Rick Stephen som visepresident, Alain Hostert som sekretær, samt Uwe Micheel og Kristine Hartviksen som assisterende visepresidenter med stemmerett. Dette teamet har hatt jevnlig, noen ganger daglig, kommunikasjon siden forespørselen kom, og har jobbet hardt for å forberede seg til valget.

– Andy er veldig åpen og inkluderende, og ønsker våre innspill og synspunkter. Oppgavene fordeles, og vi har jevnlig møter hvor vi diskuterer hva som er viktig for World Chefs, de enkelte landene, og hvert enkelt medlem. Det har vært kontinuerlig prosess med hva som er bra og hva som trenger endring i forhold til de ulike områdene foreningen jobber med, samt alle støttespillerne rundt, forteller Kristine.


Samarbeid og forberedelser
Team Andy har møttes to ganger fysisk som team: først i Stuttgart under OL, og deretter en uke i Dubai nå i mai. Disse møtene har vært essensielle for å bygge en sterk lagånd og diskutere strategier for et mulig, nytt styre med Team Andy i WACS i 2024-2028.

– Vi har jobbet sammen rundt ulike områder, delt erfaringer, vi har spilt inn filmer, tv/radiosendinger, samt vært med å dømme i verdens største elevkonkurranse. Vi har også hatt presentasjoner for alle landene i World Chefs, der vi delte våre tanker og fikk innspill. Det har vært en kontinuerlig prosess med å forbedre foreningene og styrke våre støttespillere, sier Kristine.

– Det er totalt 4 slike team som oss, så dette er ikke noen enkel vei, men jeg tror virkelig vi er et sterkt team, med ulik kompetanse og mye erfaring. Under kongressen i Oktober har de 110 medlemslandene en stemme hver, så det er bare å jobbe på.

En enorm tillitserklæring
Kristine måtte i tenkeboksen da hun ble spurt om å bli en del av Team Andy. Hun tenkte grundig gjennom hva det ville innebære, og hadde gode samtaler med nære personer både privat og profesjonelt.

– Det er en enorm tillitserklæring, og ære å bli spurt, men også et stort ansvar og mye jobb. Det er viktig for meg at dette ikke er noe jeg gjør for meg selv, men for kokke-Norge og Norden. Jeg tror at en norsk/nordisk stemme er viktig i verdensorganisasjonen, spesielt når det gjelder temaer som konkurranse, bærekraft, matmangel, rekruttering, samarbeidspartnere og fagets fremme, reflekterer Kristine.

Den norske/nordiske stemmen er viktig, og det har støtten hun har fått fra både NKL og NKF i denne prosessen også bekreftet.

 

Veien videre
Med valget i horisonten, fokuserer Kristine og resten av Team Andy på å spille hverandre gode, være synlige, delta i presentasjoner og fremme deres saker. De er opptatt av ærlighet og respekt for de andre teamene, og er åpne for å lytte til alle sine kollegaer og samarbeidspartnere rundt om i verden.

– Vi er ikke perfekte, men vi er villige til å ta i et tak og lytte til alle våre kollegaer og samarbeidspartnere rundt om i verden for fagets fremme. Det har vært en enormt spennende og lærerik prosess så langt, og nå er det bare å jobbe på og krysse fingrene, avslutter Kristine.

Kristine Hartviksen står stødig som en faglig sterk figur i en avgjørende periode for WACS. Hennes dedikasjon og lidenskap for kokkefaget, kombinert med et sterkt team, gir håp for en lys fremtid for organisasjonen.

NKL ønsker Kristine og Team Andy lykke til!