Tilbake

Landsmøtet i Bergen nærmer seg raskt, og BKM har gjort alt klart for et godt landsmøte på hotell Scandic Ørnen.

I NKLs  22 laug avholdes det for tiden årsmøter, der presenteres årsrapporter og årsregsnskap – og NKL sendte forrige uke ut Landsmøtedokumentet til alle laug.

NKL registrerer at det er en engasjert landsforening som møtes til landsmøte i Bergen. Det er god økonomi, bra aktivitet, fokus på rekruttering og en spennende fremtid i vente. NKL håper alle laug er godt forberedt og godt innsatt i landsmøtedokumentet når vi treffes i Bergen om 26 dager!

Sees snart!

Landsmøte_oppslag_1-2018