Tilbake

Lokal Matkultur ved Fagskulen Vestland er en videreutdanning for kokker med fagbrev. Studiet ble startet i 2018 og var da den første videreutdanningen for matrelaterte fagbrev.

Dette er et helhetlig studie som tar for seg alt fra smakslære og matkvalitet til politikk, og ulike produksjonsmetoder av planter, fisk, kjøtt og drikkevarer, samt entreprenørskap og ledelse, økonomi og markedsføring. I studiet er det lagt opp til 4 ukers praksis som kan være i samme bedrift man allerede jobber, så lenge studenten får testet ut noe nytt.

Interessen for lokal matproduksjon og matkultur har de siste årene hatt en kraftig økning, og er stadig mer etterspurt av både næringen og forbrukere. Studiet Lokal Matkultur skal gi studentene opplæring i matproduksjon og matkultur med et bredt fundament i kulturarven til det nordiske kjøkkenet. Med lokal matkultur menes produksjon, foredling og bruk av mat med vekt på tradisjonene innenfor et geografisk område.

Utdanningen er lokalisert i Hardanger, på Vestlandet, og matkulturen i denne regionen vil naturlig være grunnlaget for mye av opplæringen. Et av hovedmålene i utdanningen er at kompetansen man opparbeider seg et sted, kan overføres til andre steder man skal arbeide, både i Norge, Norden og i andre land. Kjernen i utdanningen bygger på flerfaglig kunnskap innen matkvalitet, matproduksjon, matkultur og mattradisjoner.

Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse (lang praksis i yrket). Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet, uten ytterligere, generelle opplæringstiltak.

Studiet går over 3 år og er et nettbasert studie med 6 samlinger i året i Ulvik i Hardanger. Samlingene er på 4 dager. Ved fullført studie på fagskolen får man studiepoeng og veien til mesterbrevet er kortere. Det er fortsatt ledige plasser på studiet til høsten og det er åpent for søking direkte til skolen.

https://www.fagskulen.no/lokal-matkultur/

https://www.fagskulen.no/slik-sokjer-du/korleis-sokjer-du/restplassar/