Tilbake

 

23. oktober ble Matomsorgsprisen 2018 delt ut for 13. gang. Prisen i år går til et kompetansesenter og en fagperson som jobber tett på kreft.

I statuttene heter det blant annet at hensikten med prisen er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg. Juryen til Matomsorgsprisen prøver altså å fange opp aktører, det være seg enkeltpersoner eller en gruppe, som gjør en ekstra innsats for god matomsorg i institusjoner eller kantiner.

Vinneren av Matomsorgsprisen 2018 utmerker seg på flere måter. Kjøkkensjefen med resten av staben på kjøkkenet jobber hver dag for å bedre måltidskvaliteten, både med hensyn til ernæring og trivsel. De prøver også ut systemer og metoder som andre kan bli inspirert av og kopiere. Personalledelse er også noe som står høyt i kurs for prisvinneren og senterledelsen. For eksempel er det et mål at alle medarbeidere skal få utnyttet sine evner og kvalifikasjoner og bli trygge i sin rolle.

Kursdeltakerne som kommer til Montebellosenteret har eller har hatt kreft. På senteret kan de enten komme alene eller sammen med barn og partner. Felles for de som kommer dit er at de har behov for verktøy de kan bruke for å mestre livet som kanskje ikke lenger er helt sånn som det var før sykdommen.

— For prisvinneren er mat og måltider en viktig del av livsmestringen. Døren inn til kjøkkenet er alltid åpen. Kursdeltakerne og deres pårørende skal fristes med tilpasset mat som appellerer til alle sanser. Prisvinneren jobber hver dag for dette, sa juryleder Ivar Villa da han delte ut prisen.

Montebellosenteret ble opprettet av Sosialdepartementet og Det Norske Radiumhospital og så dagens lys i 1990. I fjor var 2099 kursdeltakere på Montebello. Dette fordeler seg på 1288 voksne med en kreftdiagnose, 631 pårørende/nærstående og 180 barn som pårørende. Hanne Finstad kom til Montebellosenteret i Mesnali utenfor Lillehammer i 2011 og har de siste årene satt sin signatur på mattilbudet.

På Montebellosenteret lager de god og sunn mat som er laget fra grunnen av. Til grunn ligger myndighetenes kostholdsråd. Sykdom og behandlingen kan sette spor som påvirker både matlyst og evnen til å spise. Kjøkkenpersonalet strekker seg langt for å tilrettelegge for alle behov.

Montebellosenteret jobber ut fra en tanke om at et kursopphold på senteret skal være en kilde til endring. Her står det frie, skapende og hele mennesker i sentrum. I dette har også mat, ernæring og måltidsglede en naturlig plass. Kreativitet over grytene passer kjøkkensjefen godt. I hagen har de både urtebed og drivhus. Der plukker de urter og grønnsaker som setter ekstra smak på maten. Spiselige blomster gir farger til rettene. Når matlysten svikter eller stråleskader i munn og svelg gir spiseproblemer, er det viktig at det som ligger på tallerkenen appellere til alle sansene.

Mat skal lukte og smake. Ja, faktisk pirre hele sanseapparatet. Ut av det vokste ideen om matverksted på Montebello. Det bygger på en modell hvor kursdeltakerne lager mat sammen med kokk og ernæringsfysiolog. På matverkstedet lager kursdeltakerne enkle hverdagsretter med fokus på sunn mat med naturlige og tilgjengelige råvarer. Matverkstedet blir også brukt til å demonstrere eller samle små grupper med spesifikke behov. I tillegg har ernæringsfysiologen sammen med kokk individuelle samtaler, matprat, med deltakere som har ulike ernæringsutfordringer. Learning by doing har vist seg å være en god metode for denne pasientgruppen som skal lære å leve med endringer.

For både senterledelsen og kjøkkensjefen er det viktig at kokkene er synlige i miljøet. De presenterer alltid middagen i spisesalen og er tydelig til stede blant deltakerne for å svare på spørsmål eller bistå med dietter eller tilpasninger der det er behov. Det skaper yrkesstolthet og trivsel. Men det øker også kompetansen og forståelsen for hvilke utfordringer deltakerne sliter med.

— «Faglige dyktige, opptatt av å lære og å følge med i tiden. Service, kreativitet og yrkesstolthet». Slik beskrives hele kjøkkenstaben på Montebellosenteret, oppsummerte juryleder Ivar Villa.

Med seg i juryen har han Morten Holt, redaktør Horeca, leder Arnt Steffensen i Kost- og ernæringsforbundet, Hege Lile Stavnås, kjøkkensjef Nittedal kommune, Sigmund Solvang, Tine Partner. Prisen er heder og ære, et kunstverk og en gavepremie på 30 000 kroner sponset av TINE og Kost- og ernæringsforbundet.